weby pro nejsevernější čechy

Půlnoc v pohraničí – představení na míru pro rumburskou Loretu

V neděli 22. září 2019 se v areálu Lorety Rumburk uskuteční premiéra ojedinělého divadelního projektu – dramatu Půlnoc v pohraničí. Začátky představení jsou v 17.00 a 19.00 hod.

Představení, šité Loretě na tělo, je vícevýznamové. A to dokonce částečně nechtěně. Výpravná inscenace o osudové křižovatce nejen několika lidí, ale i československých dějin, o konci jedné dějinné epochy, se stává i labutí písní jedné éry samotné Lorety.

Autorská divadelní hra je inspirována historií rumburské stavby, osudovými okamžiky bývalého kapucínského kláštera u sv. Vavřince a osobnostmi, které byly s tímto místem spjaty. Autorkou inscenace je Hana Strejčková a projekt připravuje s početným týmem profesionálních umělců pod hlavičkou uměleckého seskupení FysioART o. p. s. za podpory Ministerstva kultury, města Rumburk a mecenášů. Hudbu k inscenaci zkomponoval virtuos na citeru Michal Müller. Odbornou poradkyní projektu je historička Mgr. Klára Mágrová. Vstupenky je možné si rezervovat na tel. +420 604 555 922.

Půlnoc v pohraničí je temnou a tajuplnou poutí skrze dlouhou historii, a přitom se odehrává jen pár desítek minut před a po půlnoci, na přelomu z 3. na 4. května roku 1950. Emočně vypjaté drama s detektivním nádechem rozkrývá osudy lidí různého vyznání, vzdělání i původu, odhaluje hrdinské činy, ale poukazuje i na neviditelný, avšak citelný strach doby. Na historické křižovatce se protnou zejména muži – představitelé různých epoch, od knížete Antonína Floriána z Liechtensteina, posledního místního kvardiána pátera Mansueta až po postavy z 50. let 20. století včetně zmocněnce SUC (Státního úřadu pro věci církevní). Ženy se objeví pouze dvě, jedna silně spjatá s místem, druhá štvaná a ničená událostmi.

Všichni ti, kdo si pohraničí zamilovali, zvelebovali ho, ale i ničili, anebo naopak pohraničím utíkají, nebo z něj odcházejí, schovávají se tu, ať před sebou či světem, se najednou setkávají v klášterním kostele sv. Vavřince, v loretánském ambitu a nakonec u dvanáctého zastavení na křížové cestě v poutní kapli Svatých schodů v Rumburku. Inscenace se odehrává přesně v místech, kudy tato historie doslova „prošla“. Příležitost připojit se k nastudování inscenace dostali i místní ochotníci.

Premiéra inscenace Půlnoc v pohraničí se představí v rámci mezinárodní akce Den otevřených dveří Via Sacra. Od roku 2014 je Loreta Rumburk jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Ta propojuje pozoruhodné evropsky významné kostely, kláštery a další místa zbožnosti na Německo-Polsko-Českém Trojzemí – území Horní Lužice, Dolního Slezska a severních Čech.

Více informací k inscenaci „Půlnoc v pohraničí“ na dotaz skrze email: fysioart@seznam.cz či přímo v Loretě.

Půlnoc v pohraničí je varováním před poklesem morálky a úpadkem víry v člověka. O tom, co nesmíme zapomenout a co si musíme stále připomínat, jakkoli je to nepříjemné. O létech plných strachu a bezmoci. S tím je spojena i skutečnost, že sice by s tímto tématem měly být seznámeny všechny generace, ale s ohledem na téma a jeho provedení představení není vhodné pro děti do 10 let, přítomnost starších dětí je na zodpovědnosti rodičů. Nejedná se o žádnou selanku, ta doba byla zlá, hodně zlá.

Anotace k inscenaci
Kdy jsme si rovni? A kdy jsme rovní? Nerovnost 50. let.
Autorský projekt inspirovaný osudovým okamžikem československé historie.
Dramatická noc z 3. 5. na 4. 5. roku 1950 v kostele sv. Vavřince – zbývá jen pár hodin před plánovaným vyklizením jednoho z posledních klášterů v česko-německém pohraničí. Prolnutí epoch a národů, zpytování morálky. Hra o strachu, bezmoci a naději, která tady umírá.

Aktuální informace o stavu projektu jsou ke sledování zde: www.pulnocvpohranici.webnode.cz

Praktické informace
Délka trvání 80 min. bez přestávky.
Kapacita každého představení je omezena na max. 100 os.
Vstup malých dětí se nedoporučuje a od 10 let je výhradně na zodpovědnosti rodičů.
Vstupovat se bude kostelem sv. Vavřince od 16.30 a následně od 18.30 hod.
Místa je možné rezervovat na tel. +420 604 555 922.

Autoři a obsazení:
Autor a režie: Hana Strejčková
Námět a odborná spolupráce: Mgr. Klára Mágrová, historička
Hudba, zvuk: Michal Müller
Výprava, kostýmy: Hana Strejčková a Filip Novák
Paruky, make-up art: Zuzana Maibaumová a VOŠ Varnsdorf
Hrají: Novák Filip, Ješutová Barbora, Horák Petr, Lössl Jiří, Pour Matěj, Amez-Droz Jean-Marie
Herecká spolupráce a statisté: Miroslav Řebíček, Tereza Rauch, Miloslav Bláha, Karel Nedvídek, Jan Solar
Fotografie: Tomáš Strejček, Ivo Šafus
Plakát: Filip Novák
Produkce: FysioART
Za finanční podpory: Ministerstvo kultury ČR, Město Rumburk, Via Sacra
Poděkování: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Městské divadlo Varnsdorf
Činnost FysioART o.p.s. je v roce 2019 podpořena grantem Hl. města Praha.

Loreta Rumburk:
Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Loretánskou kapli v Rumburku dal podle projektu Johanna Lucase Hildebrandta postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem, kaplí Svatých schodů a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde nadále konaly mše svaté. Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 1995 je Loreta Rumburk vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Spravuje ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Od roku 1996 se obnovuje. Loreta Rumburk je přístupná celoročně.

S využitím textů Hany Strejčkové a Kláry Mágrové + osobní zkušenost z dosud proběhlých zkoušek.

Foto pochází z několika dnů, kdy děj postupně krystalizoval, objevovaly se nové postavy, kostýmy, rekvizity i statisté. Nejsou tedy řazena dle děje, a nejsou zveřejněna všechna, aby nedošlo k přílišným spoilerům. I tak možná pro znalé bude překvapení, koho a v jakých rolích uvidí.

Tagy