weby pro nejsevernější čechy

Krajina našich slov / Landschaft unsere Worte

Česko – německý sborník básní a próz s názvem Krajina našich slov / Landschaft unsere Worte představí v pátek 13. 9. 2019 v 17:00 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci čeští a němečtí autoři, kteří žijí na území Euroregionu Nisa (ERN). Sborník, jehož příprava trvala víc než dva roky, vydává česká část Euroregionu Nisa ve spolupráci s dnes již neexistujícím občanským sdružením Kruh autorů Liberecka (KAL).

Společný přeshraniční projekt navazuje na knihu Naše krajina slov, kterou vydal KAL v roce 2007 a v níž se prezentovali autoři žijící na české části ERN v německých překladech a českých originálech. Kniha měla velkou odezvu na obou stranách hranic pro svůj obsah i grafické zpracování.

Tehdy napadlo předsedu KAL Luboše Příhodu vydat jakési pokračování, ve kterém by se představili autoři žijící jak na české, tak na německé straně hranic v zrcadlových překladech,“ uvedl hlavní editor sborníku Jan Šebelka. „Přítel Luboš byl hnacím motorem celého projektu, ale jeho dokončení se už bohužel nedočkal.

Z českých autorů jsou ve sborníku zastoupeni Julius Benko, Irena Eliášová, Milan Exner, Otto Hejnic, Milan Hrabal, Štěpán Kučera, Miloslav Nevrlý, Pavel Novotný, Marek Sekyra, Jan Šebelka, Martin Trdla a Vlastimil Vondruška. Německé autory reprezentují Róža Domašcyna, Peter Gehrisch, Monika Hahnspach, Lisa Maria Kurzmann, Ulrike Quast, Christine Ruby, Udo Tiffert, Siglinde Trumpf. Ilustrace pocházejí ze Severočeské sbírky, kterou grafik knihy Roman Karpaš shromažďuje již několik let, aby vytvořil reprezentativní kolekci umělců se vztahem k Libereckému kraji.

Texty obsažené ve sborníku přeložili:
z češtiny do němčiny: Kateřina a Frank Martin Krause, Peter Gehrisch, Kristina Kristina Kallert, Jan Kühmeier,
z němčiny do češtiny: Kateřina a Frank Martin Krause, KK Lingua, Milan Hrabal, Ilona Martinovská.

Vydání knihy je finančně podpořeno Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Na slavnostním představení knihy zazní ukázky z tvorby v českém i německém jazyce i živá hudba. Na závěr je připraveno setkání s autory u číše vína.

Později se ke sborníku vrátíme podrobněji (včetně ukázek), dnes alespoň jednu báseň jako ochutnávku:

Marek Sekyra
AM ENDE DER WELT KANN MAN NICHT VERLOREN GEHEN

Am Ende der Welt kann man nicht verloren gehen /
Eine Insel bin ich, Leuchtturm auf dem Riff, /
nur Ebbe beherrscht die Rückkehr
und schafft herbei, was ich nicht zu tragen vermag./

Mehr als Du ist mir vertraut das Meer,
noch weniger vertraut bin ich mir selber.
Eines Ahorns fern –
Verdorrtes verlasse ich nicht gern.

(übersetzung: Jan Kühmeier)

Marek Sekyra
NA KONCI SVĚTA SE NELZE ZTRATIT

Na konci světa se nelze ztratit,
jsem ostrov, maják na útesu,
jedině odliv se umí vrátit
a snáší, co já neunesu.

Znám moře lépe nežli tebe
a sebe znám ještě míň,
mám daleko do javoru,
co uschlo, těžko opouštím.

Připravil a vybral: Milan Hrabal

Tagy