weby pro nejsevernější čechy

Sochy z kaple Svatých schodů v Rumburku se vrátily od restaurátorů

Rozsáhlý sochařský soubor z kaple Svatých schodů v Rumburku je opět kompletní.

V pátek 13. 9. 2019 byl doplněn o tři restaurované sochy. O jejich existenci se nevědělo do letošního července. Znali jsme je pouze z dobové fotografie pořízené před rokem 1900.

Záchranné práce během léta zajistil restaurátorský tým Jitky Musilové. Sochy se veřejnosti poprvé představily během Loretánských slavností 2019. Již v červnu byly na své místo v ambitu osazeny sochy čtyř římských vojáků, pocházející z 18. století. Záchranu sochařské výzdoby bočních liturgických prostor kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk ve výši 630 000 Kč zajistilo rumburské děkanství v roce 2018 a 2019 za přispění Česko-německého fondu budoucnosti, Města Rumburk, německých dárců a vlastního spolupodílu.

Podařilo se přečíst i hebrejský nápis na pokrývce hlavy jedné ze soch. Znalec hebrejštiny Achab Haidler obratem ozřejmil, že měl znamenat tóra (učení). Ve zkomolené podobě jej na postavě velekněze v 18. století vytvořil někdo, kdo hebrejštinu ne zcela ovládal.

Při osazování soch do výklenků kaple Sv. schodů v Rumburku se v září 2019 nově dodrželo řazení soch, které prozradily historické fotografie pořízené před rokem 1900. Tehdy došlo k sejmutí karikatur židovských obchodníků a dřevěné polopostavy se jako pobuřující uložily do Muzea v Rumburku. Část soch se vrátila zpět do rumburské Lorety roku 1930, kdy se instaloval výjev Ecce homo.

Kaple Sv. schodů v Rumburku z roku 1767-1770 je v současnosti jedinou kaplí v České republice, v níž se dochovala skupina soch posměváčků z Jeruzaléma, která se na Velký pátek dožadovala ukřižování Ježíše a bičovanému Kristu se vysmívala.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk
e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz
www.facebook.com/loretarumburk
www.loretarumburk.cz
www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Ve fotogalerii je zachycen stav těsně před osazením soch, průběh jejich instalace i nový vzhled kaple Svatých schodů:

Tagy