weby pro nejsevernější čechy

Mimořádný Misijní měsíc

Dovolujeme si Vás pozvat na čtyři zajímavé přednášky které v rámci Mimořádného misijního měsíce vyhlášeného svatým otcem Františkem pořádá Schrödingerův institut v tančírně Balahala v Rumburku.

Přednášky jsou určeny pro všechny, kteří nejsou věřícími křesťany, ale přesto je tato tématika nějakým způsobem zajímá nebo se jich osobně dotýká, ale i křesťané se na těchto přednáškách dozvědí mnoho zajímavých věcí.

První přednášku povede generální vikář Litoměřické diecéze Martin Davídek a bude hovořit o tajemstvích, která se odehrávají před křtem i po křtu dospělého člověka. Další přednášku povede kaplan vězeňské duchovenské péče Zdeněk Paviensky, který se věnuje doživotně odsouzeným vězňům ve věznici ve Valdicích, zajímavou přednášku si přichystal i nemocniční kaplan z nemocnice v České Lípě William Matějka, nepochybně zajímavá bude i přednáška ředitele českých Misijních děl a vojenského kaplana z Afghanistánu Leoše Halbrštáta.
Budeme hovořit o věcech, které nás zajímají a přesto se na ně bojíme zeptat.

Proto budeme moc rádi, když si uděláte chvilku času a zastavíte se na kus řeči se zajímavými lidmi v naší rumburské tančírně Balahala.

Může církev pomáhat i lidem bez víry? Pomáhají duchovní i „nekřesťanům“? Jak pomáhají těm, kteří se vyskytli ve vyhraněných životních situacích? A jaké situace to jsou?
Schrödingerův institut připravil sérii přednášek určených především těm, kteří nejsou věřícími křesťany, a přesto je toto téma zajímá. Poslechnout a diskutovat s duchovními na různá témata mohou ale i ti, pro něž je křesťanská víra součástí jejich života.

TAJEMNÉ A ZVLÁŠTNÍ UDÁLOSTI PŘED KŘTEM A PO KŘTU / STŘEDA 9. 10. 2019
Přednáška generálního vikáře Litoměřické diecéze Mons. Martina Davídka v rámci Mimořádného misijního měsíce o všem, co se týká křesťanského křtu.
Není snadné dojít ke křtu. Nástrahy, které mají budoucího křesťana odvrátit od jeho rozhodnutí, číhají na každém kroku. A co se s křesťanem děje po křtu? Je křest ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého jen formalita, nebo je to událost, která změní člověku život?

LZE NAJÍT VÍRU K BOHU ZA MŘÍŽEMI? MŮŽE BÝT I ODSOUZENCI NA DOŽIVOTÍ ODPUŠTĚNO? / PÁTEK 11. 10. 2019
Přednáška Mgr. Zbyňka Pavienského – kaplana vězeňské duchovenské péče v rámci Mimořádného misijního měsíce.
Ve vězeňském zařízení s nejvyšší ostrahou ve Valdicích je umístěn největší počet doživotně odsouzených a svůj trest si zde odpykávají největší zločinci.
Jak zde může pracovat ten, jehož životním krédem je láska k bližnímu a odpuštění? Lze odpustit brutálnímu vrahovi? Lze ho přimět k pokání a přiznání vlastních vin? A kam putuje jeho duše, do nebe, nebo do pekla?

PRÁCE DUCHOVNÍHO TAM, KDE ŽIVOT VĚTŠINOU KONČÍ / STŘEDA 16. 10. 2019
Přednáška P. Mgr. Viliama Matějky, nemocničního kaplana z nemocnice v České Lípě v rámci Mimořádného misijního měsíce.
Co se odehrává v mysli člověka ve chvílích, kdy se blíží konec jeho života? Zlobíme se na Boha? Bojíme se ho? Žádáme o smíření a odpuštění nebo se těšíme do jeho náruče? Jak vnímá svůj konec křesťan a jak nekřesťan? A jak může nemocniční kaplan těmto lidem pomoci?

PŘEŽIJE VÍRA V BOHA UPROSTŘED VÁLKY? / STŘEDA 23. 10. 2019
Přednáška Národního ředitele Papežských misijních děl v České republice a vojenského kaplana Mgr. Leoše Halbrštáta v rámci Mimořádného misijního měsíce.
Jak pečuje vojenský kaplan o duchovní záležitosti profesionálních vojáků ve válce, například v Afghanistánu? Potřebuje Česká armáda duchovní a kaplany? A co jsou to Papežská misijní díla?

Přednášky jsou určeny široké veřejnosti a jsou podpořeny z dotačních zdrojů MŠMT a EU v rámci programu Šablony II.

S přáním krásných dní a na viděnou s Vámi se těší

Bc. Gabriela Doušová
ředitelka
Schrödingerův institut
mob.: 603 515 123
www.sinstitut.cz

Tagy