weby pro nejsevernější čechy

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

Vážení, dovolte, abych vás jménem města Rumburk pozvala k pietnímu aktu dne 11.11.2019 k uctění památky padlých ve válečných útrapách..

Akce se tradičně uskuteční v Parku přátelství. Průvodní slovo pronese Jiří Sucharda, hostem je otec Antonín.

Libuše Hlinková
Město Rumburk
OŠKTV – cestovní ruch a propagace
Třída 9. května 1366/48
408 01   Rumburk

412 356 234
725 712 740
libuse.hlinkova@rumburk.cz

Tagy