weby pro nejsevernější čechy

V Českém Švýcarsku letos proběhlo již sedm kurzů environmentálního vzdělávání

Během letošního roku již proškolila Správa Národního parku České Švýcarsko ve spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko 120 pedagogů a lektorů ekologické výchovy, a to díky podpoře Státního fondu životního prostředí v rámci projektu „Plšíkova učebna – EVVO v NP České Švýcarsko“.

Kurzy probíhaly v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, nebo v Plšíkově učebně v areálu u Správy Národního parku České Švýcarsko. Velká část kurzů se ale odehrávala především v přírodě, a to buď v zahradě u Plšíkovy učebny, nebo v nedalekém lesoparku, který nabízí rozmanitá prostředí od louky, přes rybník až po les.

Účastníci si z kurzů odnášeli nejen nové poznatky a dovednosti, ale i studijní a metodické materiály a inspirativní pracovní listy do výuky, které Správa Národního parku České Švýcarsko vydává.

Kurzy budou díky projektu pokračovat až do listopadu, kdy lektorka Jana Modrá představí program Hurvínkovy cesty do přírody, který je určen pro pedagogy z I. stupně základních škol a mateřských školek, a seznamuje děti s ohroženými druhy jako je rys, losos nebo netopýr.

Na další rok jsou již naplánovány další kurzy na téma učení venku, jedlé rostliny ve výuce, přírodní zahrady u škol, nebo také kurz k metodice programu na téma voda: Studánky víly Rozárky – pro pedagogy z mateřských škol a I. stupně základních škol.

Cílem těchto seminářů a kurzů je motivovat pedagogy a lektory k environmentálnímu vzdělávání a výchově dětí venku v přírodě. Semináře by měly být zdrojem nových námětů a nápadů, informací a poznatků, ale také prostorem pro sdílení zkušeností s environmentálním vzděláváním v různých typech škol a školek.

S pozdravem

Ing. Jarmila Judová
Koordinátor vzdělávání a manažer projektů
České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
www.ceskesvycarsko.czTagy