weby pro nejsevernější čechy

Prožitky z přírody pro každého

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko realizuje v letošním roce projekt Prožitky z přírody pro každého, ve kterém se snaží oslovit svými environmentálními programy novou cílovou skupinu, a to děti ze znevýhodněného sociálního prostředí, nebo jinak hendikepované. Tento projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí v rámci propojování environmentální oblasti se sociální problematikou.

V rámci aktivit projektu tak naše organizace dětem představovala region Českého Švýcarska jako region s vysokou přírodní hodnotou, v rámci programů jsme motivovali děti k poznávání přírody a její ochraně a pomáhali jsme jim získávat pozitivní zážitky přímo v přírodě. Spolupracujícím organizacím z řad komunitních center z okolí jsme chtěli tímto projektem zároveň pomoc s řešením smysluplné náplně dětí, které se v nich sdružují, a ukázat jim, že lze zajímavou formou působit na děti i v environmentální výchově.

Během roku jsme uskutečnili téměř 20 akcí pro různé skupiny dětí, ať už z komunitního centra z Jiříkova, Krásné Lípy, Domova Sv. Vincenta de Paul z Dolního Podluží nebo také ze speciální školy z Děčína.

Děti absolvovaly exkurze do Kyjovského údolí, na Dny řemesel k Dolskému mlýnu nebo na hrádek Falkenštejn, dále si vyzkoušely rukodělné aktivity s přírodními materiály nebo navštívily interaktivní expozici v Domě Českého Švýcarska. Představili jsme jim i některé z programů na téma: zvířata z Českého Švýcarska nebo vnímejme přírodu všemi smysly.

Zkušenosti z tohoto projektu jsou velmi cenné pro naši organizaci, která dosud s takovou skupinou ještě nepracovala. Díky projektu jsme také navázali spolupráci s komunitními centry v regionu, která může být do budoucna pro obě strany přínosná.

Cílem projektu bylo probudit v dětech pozitivní vztah k „rodnému“ místu a motivovat je i k péči o své okolí: Přestože největší vliv na tvoření postojů a vnímání světa má výchova v rodině, věříme, že jsme tímto projektem částečně přispěli k prohloubení vztahu zapojených dětí k přírodě a k místu, odkud pocházejí.


Ing. Jarmila Judová
Koordinátor vzdělávání a manažer projektů
České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
www.ceskesvycarsko.cz

Tagy