weby pro nejsevernější čechy

Přednáška o finanční stráži v Krásné Lípě

Zveme vás v sobotu 30. listopadu 2019 do pivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě na historickou přednášku o Finanční stráži.

Přednáška se bude zabývat kompletním vývojem finanční stráže od jejího vzniku v roce 1843 až do likvidace sboru po roce 1948.

Nepůjde však jen o suché odříkávání faktů, dat a čísel. Součástí přednášky bude představení řady dnes již neznámých zajímavostí z praktického života sboru a předkládané informace budou dokladovány vzpomínkami příslušníků finanční stráže.

Kdo dnes například ví, že do roku 1907 existovaly u finanční stráže přísné kvóty pro uzavření sňatku? Erár prostě šetřil, kde se dalo.

Přednáška potrvá zhruba 1,5 hodiny a v jejím rámci bude i možné zakoupit novou publikaci: Finanční stráž na severu Čech, Katalog z výstav. Vstup na přednášku zdarma.

Hodinu před samotnou přednáškou bude v 16:00 v Krásné Lípě na Masarykově ulici před domem čp. 30, bývalým sídlem oddělení finanční stráže, odhalena informační tabule.

S přátelským pozdravem

Jaroslav Beneš

Tagy