weby pro nejsevernější čechy

MŠ Sluníčko instalovalo první „knihobudku“ ve Varnsdorfu

Mateřská škola Sluníčko ve Varnsdorfu se maximálně snaží u dětí probouzet a rozvíjet co možná největší zájem o četbu, knihu jako takovou, o mluvené slovo tak, aby se děti na četbu těšily a nebyla pro ně fádní a stereotypní.

Povzbuzujeme celou rodinu dětí z MŠ (rodiče, prarodiče, tetičky a strýčky),kteří mohou do školky přijít dětem přečíst pohádku buď v rámci odpočinku po obědě nebo v dopoledních či odpoledních hodinách.

MŠ je od r.2012 zapojena do projektu Celé Česko čte dětem a od letošního roku také do projektu „Mezigeneračně“. V rámci této spolupráce dochází do naší MŠ pravidelně senioři, kteří dětem předčítají pohádky. Zapojují se i do ostatních aktivit s dětmi-chodí s nimi na procházky, prohlížejí si fotografie, vypráví si s nimi, společně tvoří, zúčastňují se akcí , které školka pořádá. Naopak děti připravují vystoupení pro babičky a dědečky z klubu Pohádka Varnsdorf. Díky pravidelnosti tu vznikají mezigenerační vazby. Děti u seniorů vnímají klid, rozvahu a moudro, senioři naoplátku načerpají  energii z radosti a vitality těch nejmenších.

Společně jsme díky grantu od města Varnsdorf s názvem „Pojďme číst dětem“ vybudovaly venkovní veřejnou půjčovnu knih-Knihobudku s heslem: „Půjč si, přečti a vrať nebo vyměň“. Knihobudku  jsme umístili na plot školní zahrady těsně vedle vchodu do naší školky tak, aby k ní měla přístup široká veřejnost.

Kdokoli tak může přijít, knihu si půjčit,přečíst, vrátit nebo vyměnit za jinou.

Přijďte se přesvědčit, podívat a třeba si některou vyberete.

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevu lásky, objímání, také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize.“

Jim Trelease, autor TheRead – Aloud Handbook (učebnice předčítání)

Kolektiv MŠ Sluníčko ve Varnsdorfu

 

Tagy