weby pro nejsevernější čechy

Redemptoristé z Filipova

Ve středu 8. ledna 2020 se konala na sále rumburského muzea druhá z plánovaného cyklu historických přednášek s názvem Redemptoristé z Filipova.

Název byl mírně zavádějící, protože lépe by bylo říct Redemptoristé i z Filipova. Přednášející Kristina Kaiserová prokázala hlubokou znalost nejen osudů této řeholní kongregace, ale i mnoha dalších zákoutí historie. Díky tomu dokázala přitažlivě (a se zvláštním nadhledem) nastínit důvody vzniku řehole, její působení i to, jak se ocitla právě ve Filipově jako „správce“ poutního místa.

PS: Monografii O dějinách rakouské provenience už mám objednanou u Papírové lodi.
Tagy