weby pro nejsevernější čechy

Setkání zástupců obcí NP České Švýcarsko a veřejnosti ke studii potřeb

Zveme Vás na setkání zástupců obcí Národního parku České Švýcarsko a veřejnosti, které pořádáme v rámci připravované Studie potřeb obcí v regionu Národního parku České Švýcarsko v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje obcí.

Na tomto setkání Vám budou představeny výstupy Studie a návrhy opatření.

Setkání se uskuteční v pondělí 17. 2. 2020 od 15:00 do 17:00 v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, v 1. patře.

Program:
– Prezentace výstupů Studie potřeb obcí Národního parku České Švýcarsko
– Shrnutí významných zjištění a návrhů opatření
– Drobné občerstvení zajištěno

Ing. Jarmila Judová
Koordinátor vzdělávání a manažer projektů
České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
www.ceskesvycarsko.cz

Tagy