weby pro nejsevernější čechy

Aktéři cestovního ruchu jednali o palčivých tématech Českého Švýcarska

Dne 21. ledna 2020 se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě uskutečnilo jednání poradního sboru destinačního fondu, které mělo za cíl určit priority pro rozvoj destinace České Švýcarsko v roce 2020.

Zároveň proběhlo jednání pracovní skupiny podnikatelů a dalších aktérů Českého Švýcarska na téma Zimní a mimosezónní nabídka v regionu Českého Švýcarska.

Při živé diskusi 20 přítomných členů destinačního fondu moderované ředitelem společnosti Janem Šmídem byla projednána nejpalčivější témata, která tým obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko chce během roku 2020 zásadně rozběhnout. Mezi projednávané body patřila změna struktury destinačního fondu, představení produktu Hřebenovka a služby Informační servis.

Úvodním bodem byl návrh ředitele o.p.s. na změnu poplatku a struktury destinačního fondu (DF) tak, aby více odrážel účast a potřeby členů na konkrétních aktivitách a společných produktech. Zrušené nejspíše budou kategorie Reklama a Marketing a nahrazeny jednotlivými produkty. Člen destinačního fondu nově zaplatí vstupní poplatek, jehož součástí bude základní balíček služeb jako například umístění nabídky na webových stránkách, umístění propagačních materiálů v informačním středisku v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, slevy na vybrané akce a propagační materiály, exkurze nebo účast na výročním zasedání DF. Dalším stupněm členství bude možnost placené účasti v konkrétních produktech, které nabízí obecně prospěšná společnost. Jsou mezi nimi produkty Hřebenovka, Dráha národního parku a doprava, Zimní nabídka, Informační servis a propagace. Cílem této změny plánované od roku 2021 je větší přehled o nabízených produktech a zatraktivnění nabídky služeb pro stávajíc i nové členy destinačního fondu.

Představena byla nová služba s názvem Informační servis. V hlavní sezóně bude vydáván týdenní přehled akcí a aktualit v Českém Švýcarsku a okolí. Tento souhrn aktualit bude distribuován do informačních center a aktérům z cestovního ruchu. Rovněž bude sdílen na webových stránkách a sociálních sítích v týdenním intervalu. Možnost zapojit se do informačního servisu bude určena členům destinačního fondu.

Jiří Rak z o.p.s. České Švýcarsko společně se Svenem Czastkou z Active Point Děčín představili využití nového produktu Hřebenovka jako zážitkové etapové túry po vzoru německých certifikovaných tras. V nejbližších několika letech nabídneme dálkovou trasu Českým Švýcarskem jako produkt se zajištěným ubytováním, dopravou zavazadel a nutným servisem pro zájemce z řad turistů. V projektu se předpokládá účast Ústeckého kraje, města Děčín a zainteresovaných podnikatelů.

Po dohodě členů poradního sboru vydá o.p.s. České Švýcarsko dotiskem brožuru Zážitky v Českosaském Švýcarsku 2019/2020. Dále dojde k reedici oblíbené brožury Pěší výlety po Českosaském Švýcarsku (TOP20), která bude zatím jediným prodejním produktem v portfoliu tiskovin pro rok 2020. Bude nabídnuta trhací mapa Hřebenovka, která přehledně ukazuje celou oblast Českého Švýcarska. K tomu vydá Ústecký kraj cestovatelský nový deník V srdci Českého Švýcarska.

K aktuálním tématům zimní nabídky, která budou dále projednávána v užších skupinách podnikatelů a obcí, patřila také otázka rozšíření otevírací doby areálu Pravčické brány v zimních měsících. Kromě toho byl vysloven i požadavek zajištění plaveb v Edmundově soutěsce v měsících listopadu a prosinci formou objednávek ze strany zainteresovaných hotelů, penzionů a agentur. Přítomní se shodli na přednostní propagaci mimosezónního období v národním parku, který nabízí krásy skalních oblastí v naprosté tichosti a klidu mimo obvyklou masovou frekvenci návštěvníků v porovnání s letními měsíci. Dalším konkrétním doporučením bylo vytvořit zážitkové okruhy v katastrech jednotlivých obcí spolu s místními podnikateli a aktéry, umožňující propojení kvalitních služeb a zážitků v přilehlém okolí (zámek, pivovar, kavárny, pěší stezky a okruhy, v zimě přístupné vyhlídky a rozhledny apod.). Vytvořením takových mikroproduktů dojde k posílení lokální ekonomiky a navázání spolupráce v daném místě.

Závěrem se účastníci dohodli na další schůzce po zasedání destinačního fondu 12. března v Děčíně, kde budou jednotlivé kroky zhodnoceny a dále upřesněny.

Tagy