weby pro nejsevernější čechy

Učitelé a jejich asistenti se školili ve Varnsdorfu

Minulý týden se uskutečnil  dvoudenní seminář  pro učitele a jejich asistenty v městské knihovně ve Varnsdorfu, kterého se zúčastnilo na čtyři desítky pedagogů. Seminář pořádá  MAS Český sever v rámci projektu MAP II ve spolupráci s Nová škola, o.p.s. a jeho  obsahem je vhodné nastavení spolupráce asistenta pedagoga a učitele, aby bylo vzdělávání efektivnější. Lektor PhDr. Zbyněk Němec, PhD. provedl učitele a asistenty pedagogů  teorií z oblasti legislativy, ale především se zaměřil na řešení každodenních situací a praktických problémů v oblasti uplatnění konkrétních asistentů v konkrétní třídě.

Asistenty pedagogů najdete v České republice hrubým odhadem skoro v každé druhé třídě. U veřejnosti možná dochází k částečnému nepochopení jeho úlohy ve třídě. Asistent pedagoga  primárně poskytuje podporu učiteli při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent pedagoga pracuje podle potřeby s žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním. Takto to stanoví vyhláška. Praktickým cílem a záměrem je, aby učitel měl více času na práci s žáky či konkrétním žákem, asistent pedagoga proto po dohodě s učitelem plní méně kvalifikované úkoly (koneckonců nemusí mít pedagogické vzdělání a asistentů pedagogů s vysokoškolským vzděláním je 17%).

Základní rolí asistenta pedagoga  je tedy podpořit učitele tak, aby sám učitel získal více času a prostoru pro individuální pedagogickou práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zásadní je spolupráce asistenta pedagoga a učitele a jejich vhodné nastavení rozdělení kompetencí v rámci vzdělávání.

Semináře budou pokračovat v březnových termínech pod vedením Mgr. Kateřiny Bártové.

Semináře uspořádal MAS ČESKÝ SEVER v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.

 

Tagy