weby pro nejsevernější čechy

Česko vesluje – náměstí vesluje (únor 2020)

Škola dlouhodobě spolupracuje s Janem Plachým z Labe Arény Štětí, který organizuje projekt „Česko vesluje – výběžek vesluje“.

Tentokráte jsme se společně rozhodli zaujmout žáky 2. stupně naší školy akcí „Náměstí vesluje“. Ti si mohli vyzkoušet tento pro naši republiku tak úspěšný olympijský sport. A povedlo se.

Celkem se sešlo na 180 žáků, kteří otestovali své dispozice jak v individuálním měření, tak ve „čtyřkách“ na čas. Pomineme-li individuální výkony, tak nejlepšího výkonu dosáhla chlapecká čtveřice z 9. A (téměř 1095 metrů ujetých za 4 minuty). Pozadu nezůstali ani kluci z 9. B, kteří zaostali o 30 metrů.

Mezi dívkami byly nejlepší týmy ze 7. A, z 9. A a z 9. B, které překročily metu 900 metrů. Akce se uskutečnila v tělocvičně pod náměstím (Slovan Varnsdorf vyšel naší škole vstříc s dopoledním pronájmem) v úterý 18. 2. 2020 a setkala se s nadšením a touhou po co nejlepších výkonech.

V dubnu bychom se rádi zúčastnili dalšího kola „Česko vesluje – výběžek vesluje“.

ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Výběžek vesluje  2019 ->, Česko vesluje 2019 ->, Česko vesluje 2018 ->

Tagy