weby pro nejsevernější čechy

Ze 17. století do současnosti a zase zpět

Kde v tomhle počasí jinde po obědě hledat útěchu jak duševní tak fyzickou než v chladu kostela při nádherné hudbě… 28. července 2013 se v bazilice Panny Marie ve Filipově konal další z koncertů mezinárodního varhanního festivalu. Tentokrát přijela zahrát varhanice baziliky svatého Jakuba v Praze paní Irena Chřibková a repertoár poskládala od Johanna Sebastiana Bacha přes varhanní úpravu meditace na staročeský chorál od Josefa Suka po autora současného, Andrease Wilschera. Tak za týden opět