weby pro nejsevernější čechy

Správa parku opraví Mariinu vyhlídku, poškodil ji blesk

“V době zásahu bleskem byl altán zřejmě prázdný a nikdo nepřišel k úrazu, došlo však k jeho poškození,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a současně varuje: „Chatičky na Mariině vyhlídce a na Rudolfově kameni sice historicky sloužily a dodnes slouží jako určitá ochrana návštěvníků před nepřízní počasí, to ovšem v žádném případě neznamená, že jsou vhodným útočištěm při bouřkách.“
Altány v různém provedení zdobí Mariinu vyhlídku již více než 150 let. První známý plán na zřízení takovéto turistické instalace pochází z roku 1856, v téže době došlo k přejmenování vrcholu z „Vysokého Ostrého“ na Mariinu skálu[1]. Současná podoba altánu pochází z roku 2006, jeho předchůdce byl zničen požárem, který 9. září 2005 způsobili nocující návštěvníci.
Poznámky:
[1] Na počest novomanželky knížete Ferdinanda Kinského, Marii Anně, roz. princezně z Liechtensteinu