weby pro nejsevernější čechy

Geologická exkurze na Malý Ještěd

Milí přátelé Geoparku Ralsko.

Srdečně vás narychlo zvu na veřejnou geologickou exkurzi na Malý Ještěd dne 26. července 2020 od 9.00 hodin. Sraz bude na Křižanském sedle a odtud se vydáme na Lužickou poruchu, kde se podíváme na křídové sedimenty a budeme-li mít štěstí, najdeme i nějakou tu zkamenělinu. Poté přejdeme na staré haldy bývalého fluoritového dolu Křižany, kde budeme hledat minerály. Zastavíme se na jedné výrazné skále Lužické poruchy, Matoušově skále, kde si povíme něco o tektonických zrcadlech. Dále vystoupáme na Dánské kameny a přesuneme se až na Malý Ještěd, zde snad trocha historie a poslední zastávkou bude malý lom Hromova rokle, kde se těžil metadiabás, ze kterého je třeba postaven i slavný Novinský viadukt.

V rámci geologické minulosti přejdeme přes starohory, prvohory až po druhohory. Uvidíte pestrý sled zejména sedimentárních a metamorfovaných hornin. Bude moct hledat zajímavé minerály a samozřejmě se kochat krásami Ještědského hřbetu.

Trasa bude cca 8 km. Půjde se po turistických cestách, ale také i lesem, po starých haldách, apod. Však většina z vás je již na mnou volenou trasu zvyklá. Přesto doporučuji vhodnou obuv.

Závěrem se omlouvám, že pozvánku posílám až nyní s nedostatečným předstihem, ale zato se na vás moc těším. Kladiva s sebou.

Váš průvodce

Petr Mužák
Pracoviště geologie a paleontologie
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
nám. Osvobození 297/1,
470 01 Česká Lípa
Tel. 487 521 489
www.muzeumcl.cz

Tagy