weby pro nejsevernější čechy

Pochod na Jedlovou s Českým rozhlasem Sever 2020

V sobotu 1. srpna 2020 se konal 1. roční (a snad ne poslední) akce, pořádané Českým rozhlasem Sever – Pochod na Jedlovou.

První hromadný start se uskutečnil ze sportovního areálu v Jiřetíně pod Jedlovou. U stánku ČR k dispozici mapka, účastnický list s poukázkou na vstup na rozhlednu a na cílového buřta, plus propagační drobnosti. Silně jsem podcenil odhad, prý se tu oněch účastnických listů rozdalo skoro 100. A to ještě řada lidí vyrazila na trasu jen tak, bez „registrace“. V 10:30 oficiální zahájení, a poté v doprovodu bývalého starosty a bývalého senátora Josefa Zosera s výkladem přes náměstí pod Křížovou horu. Odtud už pak individuálně, vstříc těm, kdo vyrazili z vlakového nádraží Jedlová do protisměru. Těch bylo snad víc než dvakrát tolik, leckdy z roztodivných dálek. Po trase se samozřejmě pohybovala řada „náhodných“ turistů, počasí přálo (dle některých až moc),  v cíli pak čekalo slíbené občerstvení a kapela Harcovníci. Příští rok opět vzhůru, snad 22. dubna 2021. A na podzim s ČR na Bukovou horu…

Tagy