weby pro nejsevernější čechy

Podruhé v Růžové

19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Srbská Kamenice pokračoval v sobotu 10. srpna 2013 druhým koncertem opět v kostele sv. Petra a Pavla v Růžové. Tentokrát se posluchači sešli u Smyčcového kvarteta Hanse Krásy, které tvoří Šárka Petříková (housle), Pavla Mazancová (housle), Jan Forest (viola) a Marie Dorazilová (violoncello). Během cca hodinky zazněl Smyčcový kvartet D dur No. 2 Alexandra Borodina a Smyčcový kvartet F dur op. 96 Antonína Dvořáka. A hráli moc moc pěkně…

Příští sobotu vystupuje Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa – Liberec pod taktovkou Josefa Zadiny s doproovdem Jana Strakoše na varhany, a s 95% pravděpodobností opět v Růžové, malování v Srbské Kamenici nebere konce.