weby pro nejsevernější čechy

19. ročník MHF Lípa Musica zahájí Mesiáš

V sobotu 12. září 2020 bude v Liberci slavnostně zahájen 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica tradičním Koncertem pro Liberecký kraj.

V nově zrekonstruovaném Divadle F. X. Šaldy bude kompletně provedeno monumentální oratorium Mesiáš Georga Friedricha Händela. Nastudování se ujme Collegium 1704 uměleckého vedoucího Václava Lukse, soubor respektovaný po celém světě. V sólových pěveckých úlohách se představí přední čeští pěvci v oboru staré hudby – Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Jaroslav Březina a Roman Hoza. Koncert se uskuteční v rámci projektu Spojeni hudbou, který vznikl v reakci na současnou pandemickou situaci a spojil na podporu české hudební scény tři významné české festivaly (MHF Lípa Musica, MHF Concentus Moraviae a Svatováclavský hudební festival). V prodeji jsou poslední vstupenky.

Původní plány na zahraniční obsazení úvodního galakoncertu, které Lípa Musica představila již před rokem, zhatila pandemie Covid-19. „Když jsme museli v jarních měsících udělat změnu v obsazení hvězdy našeho společného koncertu s Libereckým krajem, bylo mi to hodně líto, protože na L‘Arpeggiatu Christiny Pluhar jsme čekali několik let a zájem našeho publika jen potvrzoval, že se jedná o další z lahůdek systematicky budované hodnotné dramaturgie. Když jsem se začal se svými kolegy zabývat myšlenkou, kým a jakým titulem zahájit, byl nasnadě výběr oratoria, které nese pozitivní poselství o narození spasitele, zachránce, nové síly pro život a ukotvení se ve skutečných hodnotách.To dokonale naplňuje Händelův Mesiáš, který je v pravém slova smyslu jedním z nejznámějších děl barokní literatury,“ upřesňuje k programu Martin Prokeš, ředitel festivalu a dodává: „Právě toto poselství tohoto úžasného díla pro sbor, orchestr a sóla jsme bez váhání zařadili jakou pomyslnou oslavu návratu koncertní sezony a oslavu života v této pro mnohé nesnadné době. Interpretační role se zhostí jeden z nejuznávanějších ansámblů na starou hudbu Collegium 1704, Collegium Vocale a sólisté Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Jaroslav Březina a Roman Hoza. Rád bych zmínil, že toto celé by nebylo možné, pokud by neexistovala výjimečná spolupráce s Libereckým krajem v čele s hejtmanem Martinem Půtou a radní pro kulturu Květou Vinklátovou, jejíž nápad přivést do regionu špičkové umění v projektu Koncert pro Liberecký kraj to byl.

Nastudování Mesiáše festival nabídne v hvězdném podání předních umělců specializujících se na oblast dobově poučené interpretace staré hudby, kteří se těší vysokému kreditu doma i v zahraničí. „Mesiáš je výborná volba v dobách nynější podivné krize, kdy se nám všem otřásly základní hodnoty. Je to dílo posluchačsky vstřícné a interpretačně šťavnaté. Lehce uvolňuje onu výměnu energií, která činí živé hraní nezastupitelným, uvádí k titulu za kvarteto sólistů renomovaná mezzosopranistka Markéta Cukrová.

Po loňském představení britské vokální legendy The King’s Singers bude letošní provedení Mesiáše v pořadí čtvrtým Koncertem pro Liberecký kraj, který festival společně s Libereckým krajem připravuje. Exkluzivními partnery Koncertu pro Liberecký kraj je Liberecký kraj a společnosti ČEPS, a.s., Kooperativa, a.s. a Kasro spol. s r.o.

I v letošním roce převzal záštitu nad hudební přehlídkou mimo jiné hejtman Libereckého kraje Martin Půta„Lípa Musica je významnou hudební akcí, která již dávno překročila rámec kraje i celé republiky. Libereckému kraji, s nímž je neodmyslitelně spojena, dělá výborné jméno a týmu organizátorů v čele s ředitelem Martinem Prokešem nelze než poděkovat za skvělou práci, kterou odvádí. Když před dvaceti lety tým nadšenců festival v České Lípě zakládal, mohlo to působit jako bláhová myšlenka, nicméně ukázalo se, že jejich snaha má smysl a díky jejich píli a neúnavné snaze můžeme každý́ rok zhlédnout koncerty absolutních špiček klasické hudby. Považuji za velikou poctu, že mohu nad tímto tradičním svátkem hudby převzít záštitu,“ říká Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

„Mám velkou radost, jak i za podpory Libereckého kraje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica roste. Dramaturgicky i kvalitativně je rok od roku lepší a odráží se to i na jeho pověsti daleko za hranicemi kraje. Současná komplikovaná situace ohledně koronaviru bohužel zhatila mezinárodní přesah festivalu. Lípa Musica tak ale nabídne opět to nejlepší z tuzemské hudební scény. Na mnohé letošní koncerty se moc těším,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

„Společnost ČEPS podporuje, mimo jiné, řadu regionálních festivalů s celorepublikovým přesahem. Mezi nejvýznamnější z nich patří právě Lípa Musica. Jsem velmi rád, že naše úspěšná partnerská spolupráce s tímto festivalem pokračuje již třetím rokem,“ prohlásil Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s.

Zahajovací koncert proběhne při respektování přijatých bezpečnostních opatření včetně kapacitního limitu stanoveného pro 500 osob. Zbylé vstupenky jsou v prodeji ve festivalové pokladně, v liberecké síti eVstupenka i online na www.lipamusica.cz.

19. ročník ve znamení houslí i pandemie

19. ročník MHF Lípa Musica se uskuteční v termínu od 12. září do 28. října s tradičním epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, který se bude konat 4. a 5. listopadu v České Lípě. Festival letos nabízí řadu 20 koncertů a doprovodných programů na 11 místech Libereckého a Ústeckého kraje. V reakci na aktuální situaci kolem pandemie Covid-19 a přijatá bezpečnostní opatření se letošní ročník uskuteční bez přítomnosti zahraničních umělců a nenabídne koncerty v Sasku. Kapacita všech koncertů je nastavena tak, aby odpovídala aktuálně platným bezpečnostním limitům, organizátoři budou dbát na dodržování všech přijatých bezpečnostních opatření. V zájmu hladkého průběhu celé akce přistupuje organizátor i k rozdělení týmu do nezávislých pracovních skupin bez fyzického kontaktu po dobu konání festivalu.

„Dívám se dopředu s nadějí, že budeme moci uskutečnit všechny plány, na kterých rok pracujeme a které musely být díky pandemii Covid-19 znovu předělány. Nyní je vše připravené, a tak věřím, že se lidé budou chtít občerstvit krásnou hudbou a zapomenout na starosti všedního dne. My jsme na naše posluchače připraveni se všemi bezpečnostními pravidly, které se musí ctít. Naší velkou výhodou je, že nemáme obrovské kapacity, a tak i při vyprodaném koncertu můžeme stále hovořit o komorním prostředí. Nesmírně se těším,“ upřesňuje k aktuální situaci Martin Prokeš, ředitel festivalu.

Uměleckým garantem festivalu i v letošním roce zůstává renomovaný houslista a umělecký partner České filharmonie Josef Špaček, který pro letošní program připravil několik projektů, v nichž se sám představí v roli sólisty, komorního hráče i premiérově dirigenta. Nejen tato vystoupení budou příspěvkem festivalu k Roku houslí, který pro letošní rok vyhlásil Liberecký kraj. Špaček se ujme taktovky České studentské filharmonie, se svými kolegy z České filharmonie, ale například i minulým festivalovým garantem hornistou Radkem Baborákem vystoupí ve festivalovému septetu a pro Liberec si připravil i sólový recitál. Kromě role interpreta nabídne Josef Špaček i mistrovské kurzy pro žáky základních uměleckých škol v České Lípě a Liberci.

Myslím si, že jsme si s festivalem velmi porozuměli, že jsem si dobře sedli a že koncerty, které proběhly, byly velmi úspěšné a jistě budou i ty letošní, na které se velmi těším. Festival roste tím správným směrem, který jsme si vytýčili v úzkém týmu vedení festivalu, a doufám, že spolupráce, která tyto dvě sezóny probíhá, bude pokračovat a zůstaneme ve vřelém kontaktu i nadále. Za sebe rád přijedu a vždy rád festival umělecky podpořím,“ dodává Josef Špaček.

Dalšími hvězdami nadcházejícího ročníku budou s ohledem na aktuální situaci přední čeští interpreti v čele s klavíristou Janem Bartošem, zpěvačkou, houslistkou a skladatelkou Ivou Bittovou, zpěvačkou, klavíristkou, skladatelkou a čerstvou držitelkou ceny Anděl Beatou HlavenkovouZemlinského kvartetem, Cappellou Mariana, Českým filharmonickým sborem Brno, Musicou Bohemicou Jaroslava Krčka nebo Komorní filharmonií Pardubice. Chybět nebudou ani populárnější projekty, například s Originálním pražským synkopickým orchestrem nebo filmové melodie v symfonickém provedení pod taktovkou specialisty tohoto hudebního oboru Jana Kučery. Festival letos nabídne i dramaturgicky unikátní premiérové projekty, jako první koncertní provedení projektu s Jurkovičovými ukolébavkami nebo uvedení Haydnova kvartetu Sedm posledních slov Vykupitele na kříži ve verzi se zpěvem.

„Je velmi inspirující pozorovat, jak se Mezinárodní hudební festival Lípa Musica za bezmála dvě dekády své existence dokázal rozvinout a vyrůst. Pomohl vdechnout duši kdysi vykořeněnému kraji, který́ tolik utrpěl v důsledku pohnutých a tragických dějin minulého století. Festival do sebe postupně vtělil i jiné hudební žánry a nepochybně to napomohlo větší hudební rozmanitosti i při zachování silného duchovního rozměru, který́ je v kvalitní kultuře tak potřebný́. Za obdiv stojí i to, jak se rozrostl geograficky: do Ústeckého kraje i k našim německým sousedům. Nezbývá mi než popřát, aby festival v tomto růstu i nadále pokračoval.“ uvádí PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury.

Záštitu nad 19. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury, J. E. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický a Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa. MHF Lípa Musica je členem České asociace festivalů.

V prodeji je posledních pětina vstupenek

Předprodej vstupenek probíhá ve festivalové kanceláři, na webových stránkách festivalu, ve vybraných koncertních místech nebo v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system. Z celkové letošní kapacity cca 4100 míst je před zahájením festivalu v prodeji shodně jako v loňskem roce poslední pětina vstupenek, třetina koncertů je vyprodána, a na další třetinu akcí zbývají jen poslední kusy vstupenek. Zcela vyprodán je koncert s názvem Sladká krásná dáma v Zahrádkách, koncert i workshop Ivy Bittové, vystoupení Originálního pražského synkopického orchestru či Lípa Musica Septeta Josefa Špačka, nebo nonkonformní varhanice Katty. Poslední místa jsou k dispozici na vystoupení Beaty Hlavenkové, Zemlinského kvarteta s Markétou Cukrovou, liberecký recitál Josefa Špačka, či provedení Jurkovičových ukolébavek v Doksech. Vstupenky na zahajovací koncert a závěrečný koncert s filmovými melodiemi v Novém Boru jsou ještě k dispozici.

Děkuji za pozornost a přeji příjemný den!
S pozdravem

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy