weby pro nejsevernější čechy

Podzimní hry 2020

Již nyní je jasné, že Podzimní hry 2020 proběhnou a proběhly v omezeném režimu.

I tak je namístě poděkovat všem účastníkům, učitelům (za vzornou přípravu a vedení svých svěřenců), rozhodčím, pořadatelům; nejlepším týmům předat poháry a ceny (dotační titul města Varnsdorf).

  1. místo: Gymnázium Varnsdorf
  2. místo: ZŠ Edisonova Varnsdorf
  3. místo: ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf
  4. místo: ZŠ Východní Varnsdorf

Nezbývá než věřit, že příští ročník bude co do počtu akcí a soutěží výrazně bohatší.

Těšit se bude pořadatelský tým ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše

Tagy