weby pro nejsevernější čechy

Vánoce s Musicou Bohemicou

Letošní Českolipský komorní cyklus završí vánoční online setkání s Musicou Bohemicou.

Na pátek 11. prosince 2020 připravil spolek ARBOR ve spolupráci s televizí RTM plus pro své příznivce alespoň virtuální hudební setkání. Třetí ročník Českolipského komorního cyklu završí vystoupení legendárního souboru Musica Bohemica Jaroslava Krčka. V prostředí sálu zámku Lomnice nad Popelkou zazní Krčkova Vánoční mše a výběr vánočních zpěvů a písní z Čech, Moravy i dalších koutů Evropy v originální interpretaci souboru. Koncert bude přístupný online, a to v pátek 11. prosince 2020 od 19 hodin prostřednictvím kanálu youtube. Vstupenky v hodnotě 150 Kč opravňující ke zhlédnutí koncertu jsou v prodeji na www.lipamusica.cz.

Vánoce s Musicou Bohemicou pro Českolipský komorní cyklus nabídnou pestrou paletu českých a moravských vánočních koled, vánočních písní z českých barokních kancionálů a vánočních zpěvů staré Evropy v originálním aranžmá Jaroslava Krčka. Z vlastní bohaté autorské dílny Jaroslav Krček představí svoji pětidílnou Vánoční mši, která je bezezbytku prodchnuta Krčkovým humanistickým přístupem a aktuálním vánočním poselstvím.

„Vánoce nám dávají pocit domova, pocit zastavení a ztišení, pocit jistoty, mír v duši, ale také naději, která se každým rokem znovu otevírá v možnost alespoň o malý kousek posunout žití člověka k lepšímu, o malý kousek poznat to, co s příchodem zrozeného Mesiáše nastalo. Poznat lásku. Všechny písně, hudba, veškeré výtvory, které byly k oslavě vánočního času vytvořeny o tom svědčí a vypravují, neboť byly tvořeny srdcem a čistou myslí. Až budete rozsvěcet svíce na vánočním stromku, rozsviťte k tomu svá srdce a zazpívejte si alespoň v duchu písně, kterým všichni rozumíme, které jsou věčné, protože jsou nositelem víry, naděje a lásky,“ říká Jaroslav Krček.

Jaroslav Krček (*1939) vystudoval na Pražské konzervatoři dirigování u Bohumíra Lišky a kompozici u Miloslava Kabeláče. Od svých studijních let se zabývá zpracováním lidových a anonymních předloh. Je to odvětví, jemuž dokonale rozumí a svými vysoce stylizovanými úpravami přináší české kultuře vklad nejen z hlediska skladatelského názoru, ale i názoru interpretačního, neboť tuto hudbu také sám realizuje se souborem Musica Bohemica, který si za tímto účelem založil v roce 1975. Druhá tvář Krčkovy tvorby se týká odvětví hudby vážné. V této oblasti vytváří skladby od odvážných experimentů až po velmi sdělná díla. Lze sem počítat tvorbu operní, oratorní, baletní, symfonickou a nespočet skladeb komorních. Jeho další profese je dirigování a hudební režie.

Komorní soubor Musica Bohemica nejčastěji v současné době koncertuje v obsazení osmi hudebníků a dvou zpěváků – Anny Hlavenkové a Karla Jakubů. Podle potřeby je možno jej rozšířit i na komorní orchestr, jelikož v základní formě souboru jsou obsaženy smyčcové i dechové nástroje.  Kromě děl, která byla pro soubor napsána Jaroslavem Krčkem, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí. Má za sebou četná koncertování po celé Evropě i v zámoří.

Předvánočním večerem provede diváky nejen sám umělecký vedoucí Jaroslav Krček, ale také tradiční průvodce Českolipským komorním cyklem – Pavel Ryjáček.

Vstupenky na stream jsou v prodeji online, festivalová pokladna bude pro veřejnost otevřena pouze ve dnech 14. až 16. prosince, a to od 14 do 17 hodin. V prodeji jsou tradičně i dárkové poukazy, které je možné využít k nákupu vstupenek na koncerty MHF Lípa Musica i komorního cyklu v příštím roce.

Českolipský komorní cyklus se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje, Města Česká Lípa, Nadace Život Umělce, Státního fondu kultury, rodiny Tichých a společnosti Modus.

Záštitu nad cyklem převzaly: Ing. Jitka Volfová, starostka Města Česká Lípa a Ing. Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Děkuji za pozornost a přeji klidné dny a pevné zdraví!

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy