weby pro nejsevernější čechy

Online procházka „Obojživelníci a jejich ochrana v Chrastné“ a celoroční botanickou procházka Cyklostezka Varhany

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě ve spolupráci se základní organizací ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory pořádají další virtuální přednášku.

Obojživelníci a jejich ochrana v Chrastné

Tentokrát se zaměříme na jedny z nejohroženějších živočišných druhů naší krajiny, tj. obojživelníky, které nám představí Ing. Václav Köhler. Jak velký význam mají obojživelníci pro ekosystém? Kteří to jsou a kde je máme hledat? Ing. Köhler nám popíše praktická opatření na ochranu obojživelníků i osobní zkušenosti z transferu ropuch obecných v Chrastné. Více se dozvíte, když se s námi vydáte za obojživelníky Libereckého kraje ve čtvrtek 3. 6. 2021 od 10 hodin na linku https://meet.google.com/tyn-hxpk-hzm

Provázet vás budou Veronika Ličaverová, DiS. a Ing. Václav Köhler. Těšíme se na Vás!

Akci doporučujeme žákům ZŠ, studentům SŠ, VŠ a víceletých gymnázií i široké veřejnosti.

Přihlášení je možné pouze přes uvedený link, pro bližší informace kontaktujte lektorku Veroniku Ličaverovou, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089)

Celoroční botanická procházka Cyklostezka Varhany

Cyklostezka Varhany je nádherným „průřezem“ napříč mnoha zajímavými a velmi pestrými botanickými lokalitami a biotopy. Když jím projíždíte či procházíte, postupně se ocitnete mezi obhospodařovanými i ladem ponechanými loukami, pastvinami, otevřenými pláněmi, borovými a smíšenými lesy i skalnatými úseky. Otvírají se vám pohledy do krajiny, oceníte přívětivost odpočivadel i zajímavosti informačních tabulí, umístěných podél trasy.

Začneme jarním probouzením této cyklistické trasy a pokud i vy budete dobří pozorovatelé, najdete při svých procházkách jistě mnohem více postupně vyrůstajících a kvetoucích druhů, než které zde budou uvedeny.

Na celoroční botanickou procházku krajinou vůní a lidského potkávání vás srdečně zve botanička Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Ing. Marta Knauerová, která není dobrou fotografkou, a proto si pro tento projekt přizvala RNDr. Janu Drnkovou, CSc. a muzejního fotografa, pana Vladimíra Štěpánského, z jejichž archivů budou fotografie na tomto webu postupně uváděny.

Budeme rádi, když i Vy přispějete do naší jarní rozkvetlé fotogalerie a zašlete nám, která květina Vám udělala radost.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jana Jermanová Jakubská
vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 824 145, 702 000 096
www.muzeumcl.cz

Tagy