weby pro nejsevernější čechy

Noc kostelů 2021

Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. (Žalm 104, 20)
V letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1227 kostelů a modliteben. Je pro Vás připraveno celkem 4498 programů.

Letošní ročník provází opět nejistoty a obavy z nemoci covid. Velmi si vážíme toho, že díky vám je Noc kostelů tolik oblíbená. Letos více než kdy jindy dbáme na bezpečný průběh akce. Ve snaze předejít potížím bychom vás chtěli poprosit o vzájemnou ohleduplnost a respektování aktuálních opatření.

Třináctý ročník celorepublikové akce se uskuteční v pátek 28. května 2021.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před patnácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice.

Letošní téma je ekologie. Téma letošní Noci kostelů bylo převzato od organizátorů z Vídně, kteří tradici Noci kostelů začali. Nápad s ekologickým tématem vznikl v loňském roce, kdy měla tato akce připadnout na 5. června, tedy na Mezinárodní den životního prostředí. Z důvodu rozšíření koronaviru se nakonec v Rakousku kostely vůbec neotevřely. A tak téma zůstalo i na letošní rok. K němu se váže motto: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří,“ (Žalm 104). Tento žalm je biblický text s největším počtem vyjmenovávaných zvířat…

 

Tagy