weby pro nejsevernější čechy

Tanambourrée 26. června 2021 (den druhý) – Tanec za soumraku

Den druhý, sobota 26. června 2021, byl den ryze pracovní. Stejně tak, jako v pátek, se i v tento den pilně pracovalo v 7 tvůrčích a tanečních dílnách, které vedli lektoři z různých koutů naší republiky.

Tvůrčí dílny byly určeny zejména pro děti ve věku 13-14 let. Ludmila Rellichová a Karolína Kantorová, obě z Tanečního a pohybového studia Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou (TaPS) vedly tvůrčí dílnu zaměřenou na pohybové ztvárnění literární předlohy – poezie. Magdaléna Pupík Rellichová z TaPS a Michaela Homolová z pražské DAMU se ve své tvůrčí dílně zaměřily na propojení pohybu a divadelní práce s loutkou. Vendula Burger, zakladatelka a ředitelka Budilovy divadelní školy ze Svídnice, a Petr Smetana z Varnsdorfu se ve své tvůrčí dílně orientovali na propojení pohybu, divadelní metody Jacqua Lecoqa a hudby.

Taneční dílny vedly Marie Herderová z TaPS, která pracovala s dětmi ve věku 11-12 let. Eliška Benešová z děčínského tanečního studia FRI.DA tvořila s dětmi ve věku 10-12 let. Kristýna Hebelková z tanečního uskupení T.I.K. Jilemnice pracovala s dětmi ve věku 8-10 let a Adéla Ernekerová, zakladatelka a pedagog tanečního studia FRI.DA Děčín utvářela s dětmi nejmenšími ve věku 6-7 let.

Večerní odměnou za celodenní práci v dílnách pro děti i pro lektory bylo představení Tanečního studia Magdaléna, které se uskutečnilo krátce po deváté hodině večerní, tedy po setmění, na nádvoří ZUŠ. Choreografie Modlitba za svobodu byla z tvůrčí dílny Ludmily Rellichové a tančících dívek na hudbu Luboše Fišera inspirována literární předlohou Otokara Březiny – Stavitelé chrámu. Odtud bylo i úvodní motto celé inscenace, cit.: „Až položím poslední kámen potřebný k výstavbě chrámu, zastavím se, ohlédnu a pokorně se vydám ke hvězdám. Stanu se jednou z nich a vášeň, provázející mne životem, bude budoucím svítit a ukazovat naději. Pohled do minulosti je konfrontací se stále aktuálními životními otázkami, které zůstávají neměnné po celou dobu lidstva.

Po silném emotivním zážitku, jenž zaplnil nádvoří školy vrchovatě hudbou i niterným pohybovým vyjádřením námětu, se uvolnily emoce všech přítomných diváků formou nekončícího potlesku.

Jiří Lössl
psáno pro oborový časopis pam pam 2-21

Tagy