weby pro nejsevernější čechy

Archeologické léto a letní exkurze

Dobrý den, stejně jako v loňském roce připravily Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně ve spolupráci s dalšími archeologickými pracovišti sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit. Od konce června do počátku září tak napříč Českem proběhne 250 prohlídek se zkušenými archeology na více než 80 známých i zapomenutých archeologických lokalitách.

Druhým rokem proběhne Archeologické léto také v Libereckém kraji.

Pracoviště archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě připravující projekt „Za archeologií Českolipska“ zve na exkurze pro širokou veřejnost do oblasti Holanských rybníků a přírodní památky Děvín, Ostrý a Schachtstein.

Po stopách těžby železných rud a na hrad Děvín se vydáme ve dvou srpnových termínech, v sobotu 7. 8. a v sobotu 21. 8.“:

https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto-detail-prohlidky-po-stopach/

https://www.facebook.com/events/192095546166021/

Pestrá zalesněná krajina pískovcových skal, drobných stolových hor, výrazných vulkanických vrchů, ale také mokřadů, bude cílem další z exkurzí projektu Za archeologií Českolipska. Komentovaná prohlídka v lokalitě cenné přírodní památky bude věnována jedné z nejrozsáhlejších zřícenin v regionu – hradu Děvín, založenému kolem poloviny 13. století, pozdně středověkému opevnění na sousedním Hamerském Špičáku a pozoruhodným dokladům těžby tzv. jílovitého železivce pro místní železářskou výrobu v 16. – 18. století, dochovaným v podobě pinek, archeologizovaných šachet a štol. Pozornost bude věnována i dalším archeologickým stopám jako například historické těžbě pískovce.

===

V létě se také zájemci o dávnou archeologické a přírodní dědictví těšit na oblíbený projekt terénních exkurzí „Za pískovcovým fenoménem Českého ráje“ pořádaný Domem přírody České ráje společně s Pracovištěm archeologie a speleoantropologie českolipského vlastivědného muzea, geologickými experty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Český ráj a Geoparkem Český ráj:

1) Maloskalská Drábovna a Kras u Ondříkovic – sobota 17. 7.

(multidisciplinární exkurze: archeologie, historie, geologie, hydrogeologie, živá příroda, ochrana území)

https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto-detail-prohlidky-cesky-raj/

https://www.dumprirody.cz/ceskyraj/nadchazejici-akce/za-piskovcovym-fenomenem-ceskeho-raje/

https://www.facebook.com/events/493077665082229/

2) Archeologie Příhrazských skal – so 24. 7. a so 14. 8.

https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto-detail-prohlidky-prihrazske-skaly/

https://www.facebook.com/events/247245627166545/

Zájemci o účast na exkurzi se přihlašují prostřednictvím rezervačního systému Archeologického ústavu.
Nutná je registrace účastníků nejpozději den před termínem exkurze. Přímý vstup do rezervačního systému:
https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com/

Petr  Jenč, archeolog a speleoantropolog,
vedoucí výzkumů, garant výzkumných projektů

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nám. Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa
Tel.: 487 824 145
www.muzeumcl.cz

Tagy