weby pro nejsevernější čechy

Pozvánka na exkurze Správy NP České Švýcarsko

Rádi bychom Vás pozvali na odborné exkurze a další akce, které v létě pořádá Správa NP České Švýcarsko pro veřejnost, návštěvníky i rodiny s dětmi.

Během těchto exkurzí se můžete dozvědět něco o přírodě, její ochraně v NP České Švýcarsko, ale také o historii zdejšího kraje, nebo se seznámit při pochůzkách se strážci s jejich prací. Projdete se společně s nimi i méně známými místy národního parku a třeba najdete odpovědi na řadu otázek k aktuálním problémům týkajících se změn v přírodě.

Všechny akce jsou uveřejněné na našem webu https://www.npcs.cz/akce, nebo jsou průběžně umísťovány i na náš facebook.

Děkuji a těším se na setkání s Vámi v Národním parku České Švýcarsko.

Ing. Jarmila Judová
Správa Národního parku České Švýcarsko
Referent environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Pražská 52
407 46 Krásná Lípa
j.judova@npcs.cz

Tagy