weby pro nejsevernější čechy

Litoměřický biskup Jan Baxant navštívil Šluknovsko

Nejvyšší představitel katolické církve v Ústeckém kraji biskup Jan Baxant zahájil nový školní rok na Biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu před aulou plnou nových studentů a jejich rodičů. Popřál všem mnoho štěstí při studiu a pedagogickým pracovníků požehnal jejich práci. Biskupova cesta pak pokračovala do Jiříkova, do kláštera sv. Karla Boromejského, kde sídlí Schrödingerův institut.
Biskup se velmi živě zajímal o dění v institutu, o práci tutorů, gestorů i vedení, seznámil se s programy zaměřenými na péči a rozvoj dětí ze sociálně slabých rodin, na podporu dětí talentovaných a zručných, sportovců i mladých umělců, ale také seniorů a lidí s handicapem. Prohlédl si budovu kláštera, včetně nově rekonstruovaných prostor, i těch, které jsou před rekonstrukcí.

fotky Ivo Šafus
Jeho pozornosti neuniklo ani bohaté občerstvení v prostorách kláštera, na kterém se svým dílem podílela drtivá většina tutorů a zaměstnanců institutu.
Vedení institutu v čele s ředitele Jiřím Čunátem připravilo pro vzácného hosta hned tři dárky. Prvním z nich je hvězda s kódovým označením STAR S85 GD 8T SYK, která od dnešního nese nové jméno Jan Baxant. Dále obdržel biskup Baxant od Schrödingerova instututu píď skotské půdy v hrabství Dunan. S jejím vlastnictvím získává nový majitel i hrdý šlechtický titul lord. Třetím dárkem pak byl koncert rockového zpěváka Luboše Pospíšila a jeho skupiny 5P, která při hodinovém vystoupení zahrála v kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova své nejslavnější a nejznámější skladby. Koncert, kterého se zúčastnil i senátor Jaroslav Sykáček, desítka starostů výběžku, varnsdorfský kanovník P. A. Balaž a další více než stovka posluchačů, byl společným dárkem institutu a Biskupského gymnázia Varnsdorf pro biskupa Jana.
Ten ve svém projevu poděkoval všem, kteří ho přišli přivítat. Neodpustil si však i několik kritických slov. „Než jsem navštívil Schrödingerův institut, doneslo se ke mně mnoho různých informací, anonymních i podepsaných, které vykreslovaly institut v ne příliš příznivém světle. Jsem velmi rád, že jsem se na vlastní oči mohl přesvědčit, co je na nich pravdy. Poté, co jsem hovořil s mladými lidmi, členy institutu, a viděl jejich nadšení do práce pro tuto organizaci, a také to, že dokáží to nejlepší, co v nich je, s chutí předávat dál, pochopil jsem, že tyto informace nejsou založeny na pravdě, ale pouze na závisti a nepřejícnosti,“ zdůraznil biskup. Popřál pak všem, vedení institutu, celé stovce tutorů a všem pěti tisícím členů institutu, aby dál vytrvali ve svém díle: „Vaše cesta je správná a dobrá, vaše práce je záslužná. Nenechte se od ní odradit a vytrvejte. Jen tak je naděje, že se vám podaří změnit tento malý svět, v němž žijete, k lepšímu.“