weby pro nejsevernější čechy

Zápasnické zápolení – turnaj v řecko-římském zápase (Varnsdorf, říjen 2021)

V sobotu 30. října 2021 patřila sportovní hala ve Varnsdorfu zápasníkům.

Oddíl řecko-římského zápasu při TJ Slovan Varnsdorf uspořádal klání, v jehož úvodu zaznělo, že jde o druhý turnaj pro 43 přihlášených ze 4 míst (krom domácích ještě Krásná Lípa, Chrastava a Liberec) pro dlouhou řadu váhových kategorií. A také to, že zápasnická tradice má ve VDF oporu, protože zde vznikl už v 19. století nejstarší oddíl tohoto druhu na území dnešní ČR.

Tagy