weby pro nejsevernější čechy

Mše svatá v kapli sv. Alžběty Durynské v Rumburku

Dobrý den, dovolujeme si vás všechny pozvat na akci konanou při příležitosti svátku sv. Alžběty – Mši svatou v kapli sv. Alžběty Durynské v Rumburku III, ve středu 17. listopadu 2021 v 15.00 hodin, pořádanou Římskokatolickou farností – děkanstvím Rumburk.
Bude připomínáno 85. výročí od postavení a posvěcené kaple, opravené Městem Rumburk. Kaple v majetku Města Rumburk je místem konání poutní mše. Svatá Alžběta je patronkou bývalé samostatné obce Dolní Křečany, od roku 1949 Rumburku III.

Ester Sadivová

Tagy