weby pro nejsevernější čechy

Betlémská cesta v Jiříkově 2021

Betlémy historické, dětské, perníkové i vyrobené ze zbytků z technického dvora. Jesličky částečně dochované i nově plánované, soukromé i obecní.

To vše si mohli prohlédnout účastníci historicky první Betlémské cesty – procházky za betlémy Jiříkova. V neděli 12. 12. 2021 ji uspořádali členové Spolku jiříkovských betlemářů. Dvouhodinové putování, které vedl Oldřich Podzimek, bylo zakončeno prohlídkou Betlémária. Obměňovanou výstavu betlémů je možné po předchozí domluvě navštívit v budově bývalé spořitelny.

Trasa vycházky zahrnovala betlém v bazilice minor ve Filipově, v kapli Srdce Páně v Londýnské ulici, pohádkový betlém v Kutnohorské ulici, ve farním kostele sv. Jiří a betlém na náměstí. Kromě toho byla k vidění výstava dětských prací v Čapkově ulici. Čtyřicet betlémů vytvořili žáci Základní školy v Jiříkově a jako výstavní prostor jim posloužily výlohy místních obchodů. Dětské betlémy vznikly v rámci celorepublikové soutěže Spolku českých betlemářů.

Text a foto: Klára Mágrová

Tagy