weby pro nejsevernější čechy

Téměř zapomenutý houpací kůň

Ti, kdož navštívili varnsdorfský Regionální knižní minitrh a v jeho rámci představování knižních novinek, měli jedinečnou šanci spatřit přímo v akci prazvláštní artefakt, úzce související s výběžkem.

Kdo nás sleduje už nějakou dobu, snad pamatuje, že jsme upozorňovali na existenci „minimuzea“ v Jiříkově, díky němuž a jeho akcím vyplavala zpět na vědomost dřívější existence houpacího koníka, který se umí nejen houpat. A protože se Mgr. Vladimír Matička nespokojil jen s jeho znovuobjevením a archivními materiály, nýbrž ho ve spolupráci s řadou dalších ochotných nadšenců převedl po letech do reality, poprosil jsem o pár detailnějších slov:

V roce 1927 si nechal stavitel Konrád Hofmann z Georgswalde, jak se tehdy severočeský Jiříkov jmenoval, patentovat houpacího koně pro děti. Krajina severních Čech je bohatá snad na všechno a mezi tím vším nechybí ani patenty. Ale jiříkovský patent tak trochu z normálu vybočuje. Jiříkovský houpací koník totiž dokáže také chodit, nebo chcete-li – umí „kráčet“.

Originál houpacího koně z roku 1927 se však nedochoval a není známý žádný jeho existující exemplář. V roce 2018 se však podařilo díky strojírenské firmě RETOS VARNSDORF s.r.o. zhotovit funkční repliku tohoto koníka, která je celosvětově jediná svého druhu. Zmíněná firma plně podpořila realizaci jedinečného projektu zhotovení repliky koně pro jiříkovské muzeum jak finančně, tak výrobně.

Ke zhotovení repliky koníka z roku 1927 napomohl americký patent houpacího koně s popisem „CONRAD HOFMANN OF BEZIRK SCHLUCKENAU, CZECHOSLOVAKIA, CHILD´S ROCKING-HORSE“, který po uplynulá desetiletí jen čekal na své znovuobjevení a před několika lety se stal základem pro rekonstrukci a zhotovení repliky koně.

Na koníkovi je zajímavý právě jeho pohybový aparát. Tento koník se stejně jako ostatní houpací koně dokáže houpat sem a tam, ale kromě toho se ještě za pomoci důmyslného speciálního mechanismu dokáže pohybovat z místa vpřed i vzad – umí „kráčet“. Houpací koně s pohybem nejsou až tak vzácní, ale jiříkovský houpací kůň se dokáže pohybovat bez pomoci koleček! Jeho pohyb umožňuje důmyslný systém čtyř výkyvných houpacích ližin, tedy dvou jejich spřažených dvojic, řízený mechanismem světově patentovaným roku 1927.

Houpací kůň se stal roku 2018 součástí stálé sbírky jiříkovského muzea, které lze na požádání o víkendech také navštívit. Další informace o koníkovi lze dohledat na webu zde ->

Tagy