weby pro nejsevernější čechy

Vítání adventu 2022 ve Varnsdorfu

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se slavnostně děti z varnsdorfských mateřských škol setkaly, aby společně přivítaly adventní čas.

Již tradičně toto setkání pořádá naše Mateřská škola Sluníčko za pomoci dotačního grantu od zřizovatele-města Varnsdorf. Díky grantu byly mimo jiné pořízeny vánoční stromky pro všechny mateřské i základní školy. Děti s mateřských škol nazdobily stromečky na náměstí u městského vánočního stromu a děti ze základních škol ozdobily stromečky na městských úřadech (na náměstí a u Červeného kostela). Vánoční atmosféru navodily vánoční koledy, které jsme si společně zazpívali. Děti prozradily svá vánoční přání. Pan starosta Jan Šimek i pan místostarosta pan Jan Šišulák promluvili k dětem milým slovem a popřáli nám všem veselé Vánoce. Přítomen byl i p. zastupitel Pavel Beránek. Těšit se s dětmi na Vánoce přišlo i spousta rodičů, zaměstnanců městského úřadu, veřejnosti a nechyběly naše školkové babičky. Andílci všem nabízeli domácí cukroví a věnovali každé mateřské škole dáreček.  Děti si společně s p. učitelkami napsaly přání na „andělský“ balónek, pošeptaly do dlaně „kouzelným“ semínkům a společně „poslaly“ Ježíškovi. Za ekologicky rozložitelné balónky děkujeme Balónkovému Baronovi Danovi. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali i zatančili na píseň od Ewy Farne Vánoce na míru. Za video z akce děkujeme Jindřichu Škorňovi a za foto Tomovi Plešingerovi.

Všem zúčastněným srdečně děkujeme za příjemnou atmosféru a přejeme veselé Vánoce, plné radosti, pohody i lásky, rozzářená dětská očka i srdíčka a spoustu dobré nálady.

Kolektiv Mateřské školy Sluníčko z Varnsdorfu.

Rok 2019 ->, rok 2015 ->

Tagy