weby pro nejsevernější čechy

Mateřinkové vítání adventu ve Varnsdorfu

V úterý 1. prosince 2015 se v parku před Městským centrem kultury a vzdělání (= knihovna) sešly děti z (nejen) varnsdorfských mateřských škol, aby u jimi nazdobených stromečků přivítaly advent a vypustili balonky s přáním.

Je spousta akcí, o kterých se normální smrtelník a běžná veřejnost nemá šanci dozvědět. K takovým patřilo už samotné zdobení stromečků (pokud jste neviděli, zajděte, při rozsvěcení stromu toho ve tmě z nich moc vidět nebylo), natož úterní setkání školek, na které dorazila dokonce i jedna zahraniční (Grossschönau). Tak, jako je každý strom načančaný jinak, i školkové děti dorazily různě svátečně nazdobené. Vánoční melodie, sváteční slovo zástupců města a organizátorů setkání, na ukázku jedna německá koleda a vypuštění balonků. Andělé roznesli dětem perníčky, zamával jim sněhulák a mě už byla taková zima, že jsem raději vyrazil do tepla.

A kratičká ukázka v pohybu od JS

Tagy