weby pro nejsevernější čechy

Zápis do 1. tříd ZŠ ve VDF 2023

Na čtvrtek 13. dubna 2023 připadl ve Varnsdorfu letošní zápis dětí do 1. ročníku základních škol.

Na některých školách přetlak, na jiných ne:

Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se zúčastnilo 48 uchazečů. Z toho 9 uchazečů žádalo o odklad školní docházky, 16 žadatelů bylo ze spádové oblasti, 2 žadatelé mají sourozence v naší škole a 21 uchazečů nesplňovalo žádné kritérium pro přijetí. Z těchto 21 jsme losovali 10, které můžeme doplnit do kapacity školy (kapacita budoucí 1. třídy je 28 žáků).

===

Dne 13. 04. 2023 proběhl zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. Celkem bylo zapsáno 56 dětí, z toho jsme přijali 13 žádostí o odklad školní docházky. Dne 17.04.2023 byl zapsán další žák do 1.ročníku (57.). K povinné školní docházce se přijímá 44 dětí. Tzn., že všechny žádosti o přijetí do 1. třídy byly vyřízeny kladně; dále byl udělen souhlas 6 žádostem o odklad školní docházky, 7 „odkladů“ je v řízení.

===

Dne 13. 4. 2023 (s dodatečným 19. 4. 2023) proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024. Celkem bylo zapsáno 31 žáků, z toho 2 žádosti o odklad školní docházky.

===

Na městském webu:

3. 5. 2023 – V první polovině dubna proběhly v základních školách ve Varnsdorfu zápisy do prvních tříd. Do lavic v září zasedne přibližně 150 prvňáčků.

Děti musely u zápisu prokázat, že jsou na školní docházku dostatečně připravené, aby zvládly výuku. Zkušeným pedagogům odpovídaly na nejrůznější otázky, nechyběly ani úkoly týkající se kreslení, barev a skládání různých tvarů či počítání.

Na ZŠ Bratislavská přišlo k zápisu 21 dětí, na ZŠ Edisonova 56 dětí, na ZŠ Náměstí 27 dětí, na ZŠ Východní 48 dětí a na IZŠ Karlova 42 dětí. Celkem tedy přišlo k zápisu kolem 190 dětí (některé děti byly totiž u zápisu ve dvou školách), z nichž 40 čeká odklad povinné školní docházky. Do lavic by tak v září mělo usednout přibližně 150 prvňáčků. V IZŠ Karlova se čtrnáct dětí s odkladem povinné školní docházky zároveň přihlásilo do přípravné třídy.

Rok 2022 ->, rok 2019 ->, rok 2018 ->, rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->, rok 2013 ->

Tagy