weby pro nejsevernější čechy

22. ročník MHF Lípa Musica: nejen klavír všemi smysly

V letošním roce se uskuteční 22. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, který proběhne v termínu od 30. června do 21. října 2023 s tradičním epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa 2. a 3. listopadu v České Lípě.

Festival letos celkově nabídne řadu 20 koncertů a doprovodných programů včetně mistrovských kurzů a 10. ročníku pěvecké soutěže Lípa Cantantes, která se uskutečnila již v březnu letošního roku, a to na 12 lokalitách Libereckého a Ústeckého kraje a tradičně i saského příhraničí.

Uměleckou garantkou 22. ročníku je přední česká klavíristka Jitka Čechová. Její angažmá určuje celkové tematické zaměření letošního festivalového ročníku v podobě představení klavírního umění v jeho rozmanitých formách a podobách s titulem „Klavír všemi smysly“. Jitka Čechová vystoupí na čtyřech festivalových projektech, a to sólově, komorně i za doprovodu komorního orchestru a současně se ujme role garanta letošního projektu se ZUŠ Česká Lípa Má to smysl, kde pro žáky povede také workshop. MHF Lípa Musica i v letošním roce nabídne koncerty v několika nových lokalitách, bude pokračovat v tradičním česko-německém dialogu a představí celou řadu významných hudebních hostů z domácí i zahraniční scény, nejen v oboru klavír.

„Letošní již dvaadvacátá Lípa Musica bude naprosto výjimečná. Pro svou dramaturgickou pestrost, náboj a hvězdné obsazení našich uměleckých hostů má ambici stát se skutečnou perlou na kulturní mapě naší země. Navštívíme společně 12 měst Libereckého a Ústeckého kraje a již po jedenácté přivezeme naše posluchače také do sousedního Saska. Osm národností se postupně vystřídá v 19 projektech s orchestry, většími či menšími ansámbly a chybět nebudou samozřejmě ani vynikající sólisté. Posluchači se mohou těšit na žánrovou pestrost klasické hudby, neopomeneme zcela zásadní skladby duchovní literatury, ale nabídneme i projekty zahrnující jazz, potěšíme milovníky tanga, a ve zcela mimořádných projektech si návštěvníci budou moci vychutnat crossoverové projekty spojující klasickou hudbu s filmovou, folk rock s renesanční hudbou či namícháme nápoj z ingrediencí italských písní, jazzu a populární hudby.“ říká k letošnímu 22. ročníku festivalu Martin Prokeš, jeho ředitel a zakladatel, a k volbě umělecké garance dodává: „Jitku Čechovou považuji za prvotřídní klavíristku. Její záběr je neuvěřitelný a její umělecké nasazení bezchybné. S úžasnou lehkostí exceluje jak v sólových vystoupeních, tak i v komorní hudbě. Nominoval jsem ji jako uměleckou garantku pro její nadšení pro hudbu, muzikalitu a skvělý hudební vkus. Toto ocenění je také uznáním za mimořádné úsilí, které věnuje zviditelnění českých autorů nejen u nás, ale i v zahraničí.“

Hlavní linii tvoří projekty spojené s osobností letošní umělecké garantky Jitky Čechové, které doplňují další koncerty z řady věnované klávesovému umění.  Ta se představí společně se svými kolegy ze Smetanova tria a trumpetistou Jiřím Houdkem za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice v dílech J. V. H. Voříška, D. Šostakoviče a F. Mendelssohna-Bartholdyho. Druhým večerem bude písňový recitál s romantickým a postromantickým repertoárem, který Jitka Čechová připravila s tenoristou a ředitelem festivalu Martinem Prokešem. Trojici koncertů Čechové zakončí sólový recitál složený z děl českých skladatelů 20. a 21. století, který bude tematicky zasazen
do nového prostředí, koncertního sálu VielHarmonie při klavírní manufaktuře C. Bechstein v Seifhennersdorfu. Angažmá Jitky Čechové se uzavře na tradičním projektu Má to smysl, na kterém bude spolupracovat s talentovanými žáky českolipské základní umělecké školy.

„Na Svatováclavském koncertu se těším společně s mými kolegy ze Smetanova tria – houslistou a dirigentem v jedné osobě Janem Talichem a violoncellistou Janem Páleníčkem – na souznění sólového klavíru za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice. Publikum si tak bude moci vychutnat trojí úplně odlišnou prezentaci klavíru jako sólového nástroje. Na klavír se dá hrát různým způsobem, výhodou tohoto nástroje je mnohostrannost – klavírista může vyzpívat jednohlas, vymodelovat vícehlas a také zahřmít symfonickou sazbou. Vždy jsem byla zastáncem klavíru v podobě, která nezdůrazňuje údery kladívek do strun, ale naopak se snaží klavír rozezvučet a rozezpívat ve všech nástrojových barvách a napodobit tak smyčce, dechy i lidský hlas. Večer, který́ jsme nazvali společně s tenoristou Martinem Prokešem „Esence romantismu“ a jehož vycizelovaná dramaturgie oplývá všemi atributy nejintimnějšího romantismu z pera manželů Schumannových, Brahmse, Schuberta, Gustava a Almy Mahlerových, Zemlinského či Debussyho a Chaussona, chce ukázat romantický písňový́ recitál dotýkající se nejhlubšího zrcadla lidské duše, zpovědi touhy a lásky v kontrastu žalu a nenaplnění. Do třetice jsem zařadila sólový́ recitál, který jsem pojala jako pokračování čistě romantického programu v českém postromantickém a expresionistickém duchu 20. století v odkazu autorů Nováka, Suka, Janáčka, Ježka a Páleníčka. Mou doménou byl donedávna čistě romantický, často velmi virtuózní program prošpikovaný́ spíše klasicismem Beethovena či Mozarta. Čím dál častěji se v poslední době vydávám na průzkum do dalších stylů 20. i 21. století.,“ představuje svoji koncertní řadu Jitka Čechová, klavíristka a umělecká garantka festivalu.

Ústřední dramaturgickou linku věnovanou klavírnímu umění vedle koncertů Jitky Čechové dotváří zahajovací koncert a současně Koncert pro Liberecký kraj, který v letošním roce představí dalšího úspěšného klavíristu světového renomé, Lukáš Vondráčka. Tento vítěz jedné z nejprestižnějších soutěží světa Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu z roku 2016 se na festivalu poprvé představí v sólové úloze. Vzhledem k tomu, že si v roce 2023 připomínáme dvojí výročí skladatele a klavírního virtuosa Sergeje Rachmaninova, Lukáš Vondráček přednese jeho opus 18, Koncert c moll pro klavír a orchestr, za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera, s nimiž nedávno dokončil i komplet nahrávek Rachmaninových koncertních děl.

Klavírní linku letošní Lípy Musicy zpestří vystoupení reprezentantky talentovaného mládí. Jitka Čechová vybrala nadějnou klavíristku Kláru Gibišovou, které na podzim bude třináct let. Ta začala hrát na klavír už v necelých třech letech. Po prvních úspěších v tuzemsku na sebe záhy upozornila i na mezinárodní soutěžní scéně v Římě, Bernu, Bruselu, Paříži či newyorské Carnegie Hall a dnes již koncertuje po celé Evropě a je jednou z tváří klavírní značky Petrof.

Odkazem na „předklavírní dobu“ bude vystoupení íránsko-amerického cembalisty Mahana Esfahaniho, držitele mnoha světových ocenění. Na festivalu Lípa Musica se představí poprvé, a to v Golbergovských variacích Johanna Sebastiana Bacha, a to na svém recitálu zasazeném do další nové lokality – Rokokového sálu na zámku v Teplicích.

Mezi největší hvězdy 22. ročníku festivalu se dále zařadí francouzská mezzosopranistka Lucile Richardot, známá spolupracemi se světovými ansámbly jako Les Arts Florissants, Ensemble intercomporain nebo Monteverdi Choir. Uznávaná interpretka Vivaldiho děl vystoupí v programu cele věnovaném tomuto skladateli za doprovodu Collegia 1704 pod vedením Václava Lukse v Liberci. Další pěveckou hvězdou bude kontratenorista Andreas Scholl, kritikou nazývaný majitelem nejkultivovanějšího kontratenorového hlasu na světě. Tento všestranný umělec se na festivalu představí na jeho samotném závěru za doprovodu souboru Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka, který na festivalu vystoupí taktéž poprvé. Na programu budou díla Františka Ignáce Tůmy.

„Hlas Andrease Scholla patří podle mého názoru mezi nejkrásnější a nejčistší na světě. Díky své dokonalé technice, strhujícímu výrazu a přirozenému vedení hlasu do jeho interpretace vkládá něco, čím oplývají jen vyvolení. Jeho interpretace jsou hluboce niterné a schopné předat duchovní rozměr skladby, ať už je dobová či současná. Jeho účast na spolupráci je skutečným požehnáním pro každého skladatele i dirigenta, protože zajišťuje, že setkání s ním bude nejen úžasným hudebním zážitkem, ale prožitkem na celý život,“ doplňuje k závěrečnému koncertu ředitel Martin Prokeš.

Ze zahraničních interpretů s vokálním projektem přijede i původem americký basista a hráč na loutnu Joel Frederiksen, který představí svůj nový projekt věnovaný poctě Leonardu Cohenovi Den se Suzanne, v němž propojuje hudbu legendárního písničkáře s šansonem francouzské renesance a starou anglickou hudbou, a který připravil se svými kolegyněmi z Ensemble Phoenix Munich – Hille Perl, Emmou-Lisou Roux a Frauke Hess.

S instrumentálními projekty se na 23. ročníku MHF Lípa Musica představí například vracející se Janoska Ensemble, který přiveze svůj nový program The Big B’s, a to na slavnostní koncert u příležitosti znovuotevření českolipského Jiráskova divadla po rekonstrukci. Dialog západní a východní kultury svedou hudebníci souboru Anima Shirvani pod vedením pozounisty Turala Ismaylova, kteří představí hudbu staré Persie i evropskou renesanční a barokní hudbu v kontextu perské poezie a Západovýchodního dívánu Johanna Wolfganga von Goethe. Originální hudební spojení představí i klarinetista David Orlowsky spolu s loutnistou Davidem Bergmüllerem v projektu Alter Ego, které přináší neotřelou instrumentaci i dialog staré a nové hudby.

Vedle zahraničních interpretů MHF Lípa Musica nabídne i vystoupení předních českých umělců, a to například žesťového souboru Czech Brass na saském Oybině, Collegia Mariana v Zahrádkách, návrat houslistky Josefa Špačka a violoncellisty Tomáše Jamníka a jejich nový projekt Cesty, dále uvedení Pärtových Pašijí v podání sboru Martinů Voices nebo vystoupení souboru Escualo Quintet a tanečního dua Tangonexion v programu Misterio del Ángel, který předvede argentinské tango nejen v kompozicích Ástora Piazzolly.

Kromě tradičních lokalit se festival letos nově představí v Seifhennersdorfu a nové prostory návštěvníkům nabídne i v Liberci, a to novou synagogu či návrat po letech do kostela sv. Antonína Velikého, nebo v Teplicích, kde se poprvé festivalový koncert uskuteční v prostorách místního zámku – Rokokovém sálu.

Programové plány Lípy Musicy pro následující období korunuje mimořádný projekt za účasti světově renomované pěvkyně Joyce DiDonato, která 9. března 2024 v Liberci uvede svůj prestižní cenou Grammy ověnčený projekt Songplay.

Záštitu nad 22. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda vlády České republiky, J. E. Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Mgr. Martin Baxa, ministr kultury České republiky, Barbara Klepsch, ministryně kultury a turismu Saska, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa a Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města Liberec. MHF Lípa Musica je členem České asociace festivalů.

Partnerské portfolio festivalu čítá na 130 partnerů. Rozpočet festivalu podobně jako v loňském roce překračuje hranici 8 mil. korun.

„S vděčností mohu konstatovat, že Lípa Musica stále prosperuje a může se opřít o více než 22 let hudební tradice. To je mnohem víc než pouhá deviza, neboť platí, že jak člověk zasel, tak i sklidí. S radostí a pokorou zároveň sleduji, že naše dlouholetá práce se více než kdy předtím začíná vyplácet. Díky důvěře našich posluchačů a podpoře jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru můžeme tuto základnu nejen udržovat, ale i dále rozvíjet. Toho si nesmírně vážím a jsme vděční všem, kteří nás podporují,“ uzavírá Martin Prokeš.

Předprodej vstupenek začíná 2. května 2023.Vstupenky na jednotlivé koncerty budou k dostání ve festivalové kanceláři a na webových stránkách festivalu, neboť Lípa Musica nově svěřila předprodeji vstupenek společnosti Enigoo. Festival i v letošním roce nabídne svým návštěvníkům autobusovou dopravu do všech lokalit mimo Českou Lípu.

Děkuji za pozornost a přeji pěkný den!

Ing. Lucie Johanovská
zástupkyně ředitele MHF Lípa Musica / manažerka marketingu a PR
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz,
www.lipamusica.cz | facebook / instagram / youtube: lipamusica.cz

Tagy