weby pro nejsevernější čechy

Vernisáž k výstavě výtvarných prací dětí ze všech Varnsdorfských MŠ na téma „Čáry, máry, podkočáry!“ – 2023

Jako každý rok i letos pořádala naše Mateřská škola „Zahrádka“ za podpory města Varnsdorf v městském divadle výstavu dětských prací ze všech varnsdorfských mateřských škol.

Letošní 33. ročník s názvem „Čáry, máry, podkočáry!“ byl ve znamení čarodějnic a jiných čarování např. přírody. Sešlo se 132 krásných prací od 117 autorů. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v hlavním sále divadla, kde nás všechny přivítal ředitel divadla pan Martin Musílek. Hosty vernisáže byl za město pan místostarosta Jan Šišulák a paní Jana Neubauerová. Děti si za své snažení převzaly ceny, které je podpoří v dalším tvoření a paní učitelky výtvarný materiál. Velmi si vážíme, že se do této akce každoročně zapojí všechny varnsdorfské MŠ. Tímto tedy děkujeme paním učitelkám za zapojení a vedení dětí při jejich tvoření, dětem za krásné práce, městu a návštěvníkům za podporu, divadlu za reprezentativní prostor a perfektní pomoc s přípravou akce a již nyní se těšíme na další ročník.

Za kolektiv MŠ Zahrádka H. Dojčánová
Autorem fotografií je p. Jana Vašutová:

+ další foto redakční (letos změna, jak je vidět z fotek – přísálí začalo být už malé, takže se vyhodnocení přesunulo na jeviště divadla)

Rok 2022 ->, rok 2021 ->, rok 2020 ->, rok 2018 ->, rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->, rok 2013 ->, rok 2012 ->

Tagy