weby pro nejsevernější čechy

Slavnosti města Varnsdorf 2023 – Máš to šel

Dalším střípkem městských slavností ve Varnsdorfu se ve středu 21. června 2023 stala sklářská performance Máš to šel v Červeném kostele.

Ani nejrůznější popisy akce nemohly postihnout to, co se na místě před bývalým oltářem bude odehrávat. Odhaduji, že třetina až polovina přítomných opustila interiér kostela dávno před skončením exhibice. Pokud se chcete pokusit něco pochopit:

Tagy