weby pro nejsevernější čechy

Nejsme v tom sami (Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2023)

Projekt byl zahájen 1. 4. 2023 a ukončen 30. 11. 2023. Díky vytvořené prezentaci a společným zážitkům má však svou vysokou míru udržitelnosti.

Cílem projektu bylo zajistit vstřícný přístup a vzájemnou podporu žáků, kteří se ocitnou v pro ně různorodých skupinách. Besedy a workshopy byly cíleny na žáky 4., 6. a 8. ročníku s dopadem na všechny žáky školy.

Projekt byl velkým přínosem nejen pro zúčastněné žáky (workshopy, besedy, praktické příklady tolerance, soudržnosti, sociálně patologických jevů), ale i pro celou školu. Výsledkem sice byla prezentace (zs-namesti.eu), ale žáci se především naučili spolupracovat, komunikovat a koordinovat své činnosti.

V. Zemler, koordinátor projektu, ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše

Tagy