weby pro nejsevernější čechy

Připravované akce spolku Mladých chovatelů zvířat

Mladí chovatelé zvířat, pobočný spolek Mikulášovice, zve všechny zájemce na připravované akce.

Pozvání na jarní výstavu zvířat mladých chovatelů v Mikulášovicích:

Spolek mladých chovatelů zvířat v Mikulášovicích pro místní občany a především děti – chovatele zvířat připravil na sobotu 18. května 2024 od 14 do 16 h už 15. výstavu zvířat v držení mladých chovatelů. Uskuteční se v sídle našeho spolku v Mikulášovicích č.p. 791 naproti dolnímu nádraží. K účasti jsou zváni mladí chovatelé i z dalších měst a obcí Šluknovského výběžku, tak jsme moc zvědaví, jak se v této konkurenci prosadí naši členové chovatelského kroužku a další mladí účastníci z Mikulášovic. Vítězové si opět odnesou domů hezké poháry a věcné ceny. Hodnocení zvířat budou tradičně provádět samotní návštěvníci hlasováním během celé výstavy. Pro návštěvníky bude připravena tradiční tombola i občerstvení.

Pro úplnost uvádíme, že na výstavu mohou kterékoliv děti přihlásit své králíky, hlodavce, kočky, terarijní živočichy, drůbež, holuby, okrasné a exotické ptactvo i kožešinová zvířata a psy. A aby to nebylo líto mladým chovatelům akvarijních rybek, tito se mohou zúčastnit virtuální části výstavy, když své miláčky nám zašlou na fotografii /tři pohledy/ na adresu: chovatelemikulasovice@seznam.cz do termínu 10. května 2024. Výstavní exponáty budou umístěny na Facebookové stránce Virtuální výstava zvířat mladých chovatelů Mikulášovice od 11. května, kde bude možno lajkováním dát hlasy svým vyvoleným. Vítězové pak budou vyhlášeni a oceněni na výstavě.

Vystavovatelé přinesou své miláčky na výstavu v čase 13:30 – 14:00 h ve svých klecích. Budou-li potřebovat připravit velkou klec, je zapotřebí se předem dohodnout s pořadatelem e-mailem na: chovatelemikulasovice@seznam.cz eventuálně SMS či telefonicky na čísle 602 682 600. I když je výstava organizována tradičně tzv. pro příchozí, doporučujeme všem se včas přihlásit písemně na výše uvedené e-mailové adrese.

Srdečně zveme veřejnost k návštěvě akce a tím k podpoře této bohulibé zájmové činnosti naší mládeže.

Pozvání na vzpomínkové setkání na paměť osvobození města Mikulášovice:

Spolek Mladí chovatelé zvířat v Mikulášovicích zve spoluobčany dne 9. května od 10:00již tradičně k uctění památky osvoboditelů našeho města a k položení věnců k památníkům osvobození před základní školou a památníku obětí 2. světové války na náměstí a následně u hrobu poddůstojníka Edwarda Krzyzanowského na zdejším hřbitově. Vzpomínka se uskuteční ve výročí osvobození města 36. pěším plukem 8. pěší divize 2. polské armády pod velením generála Karla Świerczewského, velitelem 8. pěší divize byl plk. Józef Gražewicz. Tato vojenská jednotka osvobozovala naše město, stejně jako celý Šluknovský výběžek.

Nápis na památníku u základní školy zní:

POLSKÁ 8. PĚŠÍ DIVIZE ARMÁDY GEN. K. SWIERCZEWSKÉHO ZLOMILA 9.KVĚTNA 1945 SILNÝ ODPOR NĚMECKÝCH FAŠISTŮ V MIKULÁŠOVICÍCH. BOJ POLSKÝCH VOJSK PO BOKU SOVĚTSKÉ ARMÁDY NAPOMOHL OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI Z HITLEROVSKÉ POROBY.

Tagy