weby pro nejsevernější čechy

Rychlé šípy v Rumburku

V neděli 14. dubna 2024 se deset dětí ze třetího oddělení školní družiny vypravilo do Rumburka na pátrací hru Rychlé šípy.

Cílem hry bylo najít 15 plakátů s komiksy Rychlých šípů. Na každém plakátu bylo číslo s písmenem do tajenky. Děti byly šikovné a hravě zvládly vyluštit tajenku. Měly štěstí a potkaly se s organizátorem Romanem Liščákem, který jim vyprávěl o soutěži, měl velkou radost, že se do akce zapojily. Tajenku jsme společně poslali do soutěže o krásné věcné ceny, každé z dětí obdrží Pamětní list Rychlých šípů.

Před návratem jsme si všichni pochutnali na zmrzlině, tříšti a zákusku. Společně se těšíme na další akci.

Vychovatelka I. Forejtová
ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy