weby pro nejsevernější čechy

Tomáš Flégr v muzeu (druhá zpráva)

Varhaník, klavichordista a jediný český hráč na muselaar Tomáš Flégr je synonymem renesančního člověka. Pokud budeme tedy hledat živoucí vzor, stačí svou pozornost obrátit k němu. Narodil se ve Varnsdorfu. Pražskou konzervatoř absolvoval u profesora Jana Hory. Ve studiu na Akademii múzických umění pokračoval u profesora Jaroslava Tůmy. Následně dokončil své vzdělání na Univesität der Künste v Berlíně. Odešel do zahraničí, kde propaguje svou rodnou zemi transkripcí Smetanovy Vltavy pro varhany a uváděním děl českých skladatelů. Úspěch zaznamenal na mnoha soutěžích. Vystupoval v Berlínském Dómu, v Týnském chrámu v Praze, v Utrechtském Dómu apod.  Již nyní, svému mládí navzdory, se s jistotou zapsal do pomyslné síně slávy regionu Šluknovska. Oplývá neuvěřitelně velkým nadáním. Je to umělec všestranný, kupodivu velmi zručný, praktický a organizačně schopný. Ovládá více jazyků, čtení starých typů písma je mu vlastní, uplatnil by se stejně dobře jako malíř či restaurátor knih. Jelikož i schopnost plynně hovořit a přednášet mu byla do vínku dána, mohl by nastoupit i dráhu pedagogickou, nejen hudebního interpreta.

Páteční koncert v rumburském muzeu byl jubilejním – desátým. Na místní poměry skvělá účast potěšila organizátory i interpreta samotného. Výtěžek této benefiční akce byl 2.585 Kč. Klavichordu zkrátka svítá na lepší časy. A příslibem úspěšného vývoje je jistě i nezanedbatelná poznámka Mistra, že by rád v budoucnu postavil kopii klavichordu rumburského. Jelikož je sám iniciátorem celé akce záchrany rumburského klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti, věříme, že svá slova uskuteční. U Tomáše Flégra od slova k činu je pouze maličký krůček. Nepatří mezi stavitele vzdušných zámků, ale dokáže uvést sen ve skutečnost. Všem protivníkům navzdory. Ačkoliv sám není finančně dostatečně sanován, ve prospěch rumburského klavichordu věnoval výtěžek 4 benefičních koncertů. A nejen proto si jej vážíme.

Obdivuhodná je jeho schopnost stavět s dokonalou přesností repliky starých hudebních nástrojů. Páteční večer byl tedy navíc spjat se světovou premiérou. Tomáš Flégr představil poprvé na veřejnosti svůj nový virginal-hexagonal postavený podle Benedicta Florianiho z roku 1571, který si okamžitě zajímavou barvou zvuku podmanil publikum. Nástroj byl představen na rozloučenou s českým publikem, a zároveň jako symbolický dárek rumburskému muzeu, které oslavilo 15. května 110 let od svého založení z podnětu členů Humboldtova spolku.

Díky umělcově houževnatosti, s níž překonává značné problémy související s přepravou nástrojů, se naskytla návštěvníkům jedinečná možnost zaposlouchat se do tónů staré hudby hrané na kopie tehdejších nástrojů. Posluchači rumburských benefičních koncertů se díky Tomáši Flégrovi seznámili postupně na koncertech se zvukem klavichordu, muselaaru-virginalu (dle Andrease Ruckerse z Antwerp z roku 1620) a virginalu-hexagonalu. Je potěšitelné, že benefiční akce obohacuje stejnou měrou své účastníky. Páteční koncert byl de facto malou tečkou za muzejními oslavami. Protože Tomáš Flégr šířil kolem sebe pozitivní energii, přejme mu, ať nalezne ve světě, co hledá, a přesto zůstane našemu kraji (a projektu klavichordu) věrný.