weby pro nejsevernější čechy

O Jiříkovu ve Varnsdorfu

V úterý 4. února 2014 se v městském divadle ve Varnsdorfu konala další z besed, připravovaných Kruhem přátel Muzea Varnsdorf, tentokrát se mluvilo o Jiříkovu. Důvod je vcelku jednoduchý – toto město letos, ba přímo v těchto dnech, slaví své století. Už jste o tom u nás mohli číst, a bohužel také zaznamenat jistou vícekolejnost oslav.

Přednášející jiříkovák Josef Pokorák a Petr Karlíček ze Státního okresního archivu v Děčíně velehojné přítomenstvo (snad polovina účastníků byla z Jiříkova a Filipova) seznámili s dlouhodobou přípravou oslav a materiálů k nim. Něco by mělo v brzké době dorazit do výběžanských infocenter, to hlavní ale bude spojeno s plánovanými městskými oslavami v květnu – ke koupi by tou dobou měla být kniha, věnovaná Jiříkovu „od pravěku po současnost“, od geologie po průmysl. A neměla by zůstat sama, materiálů se prý podařilo nashromáždit tolik, že by s další pomocí města měly vzniknout ještě další dvě knihy, zaplňující dosud bílá místa historie města. Máme se tedy nač těšit.