weby pro nejsevernější čechy

Po stopách textilních tradic

Do přihrádky regionální a historické literatury přibyl nový titul, který v úterý 20. května 2014 představil v Městské knihovně ve Varnsdorfu osobně tvůrčí tým. Jedná se o „Imprese k historii v kraji textilu v Šluknovském výběžku a jižní Horní Lužici“ v knížečce, nazvané „Po stopách textilních tradic“. Česko-německý text na 108 stranách (počítána je kupodivu i obálka) podává přehled o textilní historii některých vybraných měst (viz mapka uprostřed publikace). Dle slov autorů nejde o vědeckou práci či vyčerpávající studii, ale o připomenutí toho, co bylo a většinou již není, či o námět, kterým směrem by se mohlo upřít důkladné bádání. U měst z obou stran hranice jsou tak citována zjištěná fakta o textilní tradici, dohledatelná statistická data a jmenovány firmy, podnikající v oboru. To vše doplněno řadou historických obrázků. Jak zaznělo v diskuzi, doprovázející představování knihy, takřka tragédií je, že ani „Severočeský Manchester“, ani jiné město v okolí nemá expozici, těmto dějinám věnovanou. Můžeme tak jen závidět třeba takové Aši. Kdyby chyby, ale možná by se pak stručný výčet přetavil do podstatně obsáhlejší a důkladnější podoby, jakou je třeba také dvojjazyčná kniha „Textilní regiony saský Vogtland a Ašsko 1750-1930„, koncipovaná sice trochu odlišně, ale velmi, velmi výživná.

Kniha Po stopách textilních tradic je prodejná, k dostání je ve varnsdorfském Infocentru, v Jiříkovském muzejním provizoriu nebo ve varnsdorfském muzeu.

Abych ale jen nechválil. Škoda, že z peněz Cíle 3 nezbylo na korektora. Česká část textu je totiž (alespoň pro mne) chvílemi až obtížně čitelná. Formulace jako „cenná tkanina byla velmi ceněná“ či „izolace tkalců damašku zajišťovala omezení výroby damašku“ mému uchu prostě nelahodí. A sem tam bych se rozcházel v názoru na interpunkci či slovosled. Po odborné stránce text těžko posoudím, ale při pohledu do seznamu použité literatury mne zaskočilo, že nikde nevidím svou oblíbenou knihu Jana Němce „Obrázky z průmyslových dějin Šluknovska„. Až později mi došlo, že položka 13 – Bilder aus der Industriegeschichte des Schuckenauer Zipfels je asi totéž. Ale knihu Historie a současnost podnikání na Děčínsku a Šluknovsku jsem v seznamu neodhalil.

No a na závěr už snad jen konstatování, které bylo během večera také mírně naznačeno – „naše“ tradice se týkají většinou německy mluvícího obyvatelstva Rakouska-Uherska a jejich meziválečných pokračovatelů. Asi proto to s povědomostí o historii regionu vypadá tak, jak to vypadá.