weby pro nejsevernější čechy

Další knihy z Rumburka

Příznivci tištěného slova, zbystřete pozornost! Sraz je ve středu 13. června 2012 opět v sále Městské knihovny v Rumburku.
Citujme oficiální pozvánku a těšme se na hojnou účast:

Autorský podvečer věnovaný nově vydaným knihám a brožurám, které vydalo město Rumburk v rámci projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu v Rumburku spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Program:

Seznámení veřejnosti s projektem

Představení knih, brožur a DVD projekce
Slavnostní křest
Autorská vystoupení
Autogramiáda

Tagy