weby pro nejsevernější čechy

Slavnost Porciunkule 2014 v Loretě Rumburk

Více než stovka návštěvníků si v sobotu 2. srpna 2014 našla cestu do Lorety Rumburk na slavnost Porciunkule. Čekala je mše sv. v klášterním kostele, loretánská litanie v loretánské kapli i pobožnost u oltáře sv. Josefa. Dětem byla určena hravá prohlídka barokní sakrální památky a  divadelní pohádka „Za horama za dolama“. V ambitu proběhla vernisáž výstavy o pedagogovi a mecenáši Aloisi Klarovi, zakladateli péče o nevidomé v Čechách, který byl úzce spjat i s Rumburkem. Renesanční a barokní písně zazpívala Klára Brabníková, na kytaru ji doprovodil Martin Vosátka.  

Neobvykle znějící název Porciunkule označuje tzv. františkánskou pouť, která je spojena s řády, hlásícími se k odkazu sv. Františka z Assisi, tedy s františkány, kapucíny a minority. Neslaví se jen v Rumburku, ale 2. srpna i v Praze, Hostinném či Jindřichově Hradci. Italský mnich a mystik sv. František se ve 13. století staral o malý kostelík Panny Marie Andělské u Assisi, zvaný Porciunkule (dílek). Zde se s ostatními mnichy usadil, spoluzaložil řád klarisek a posléze i zemřel. Odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule je s Rumburkem spojena 329 let. První se slavila roku 1685. Do roku 1950 ji pořádali kapucíni z rumburského kláštera. Po jeho násilném zrušení pokračovala v pořádání pouti Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. 

Loreta Rumburk, slavnost Porciunkule 2. 8. 2014, foto Klára Mágrová:

Pobožnost u oltáře svatého Josefa

Loretánská litanie

Výstava o Aloisi Klarovi

Hudební vystoupení ve Svaté chýši

Prohlídka pro děti

Hravá prohlídka pro děti

Loutková pohádka

Slavnost Porciunkule