weby pro nejsevernější čechy

I Poustevna má nového starostu

Další městečko ve výběžku ve kterém došlo k výměně ve vedení města po letošních komunálních volbách je Dolní Poustevna. Bývalý starosta Jemelka předává papíry a tužku novému starostovi Tesaříkovi. Nově sdružení, které vzniklo právě pro tyto volby, Změna pro Poustevnu, získalo hned čtyři mandáty.

Sarosta se volil veřejně a stal se jím kantor z poustevenské školy Vladimír Tesařík. Místostarosta, který by měl být pro následující období neuvolněný na tomto zastupitelstvu zvolen nebyl.

Návštěva byla poměrně početná, volba klidná.

Odstupijící starosta Jemelka ve své řeči zdůraznil, že předává město, které za sebou má rozsáhlé stavby, zároveň však žádné dluhy.

poustevna2

Jak a jestli v Poustevně nastanou nějaké změny budeme sledovat.