weby pro nejsevernější čechy

Knihy, knihy, knihy a Natalie

V úterý 18. listopadu 2014 se v sále Městské knihovny Rumburk uskutečnila další z akcí Spolku přátel Rumburku, na povídání o chystaných knihách dorazila Natalie Belisová. Údajně když se při přednášce na jaře letošního roku domlouval termín této podzimní, byl úmysl pohovořit o vydání tehdy chystané knihy Tulákům Jetřichovicka, protože tenkrát nikdo nevěřil, že by to šlo ráz na ráz. Jenže zúčastnění překvapili sami sebe, kniha už je dávno na světě a je ji možno koupit a kochat se. Tudíž povídání nepřímo navázalo na nedávnou akci v Křinickém pivovaru v Krásné Lípě a Natalie nastínila plánované vydání knihy o „drobných“ sakrálních památkách – kovaných křížích Šluknovska (nemáte někdo náhodou nějaké fotky? ráda by získala co nejvíc archivních podkladů) a především pak o (zřejmě) dvoudílné knize o úmrtích na Děčínsku ….a v prach se obrátíš.

Podrobnějšího představení se dostalo první části prvního dílu „Bídáci“ – právo, soudy, rozsudky, kati, zločinci, provinilci, archivy, kroniky, památky v krajině, hroby… Mou neskutečnou úctu a obdiv mají ti, kdož dokáží ze zapomnění vydolovat živoucí historii a podat ji všem srozumitelně, jasně, přehledně a poutavě. I když představa trestu „protahování jazyka týlem odsouzeného“ zrovna příjemně nevypadá. Čeká nás spousta zajímavostí a objevů – kdo by to řekl, že smilné páry mohly být za trest společně probity dřevěným kůlem? K možným výkladům o upírech pak nemá daleko ani trest pro matky, které usmrtily novorozence – byly zaživa zahrabány a jejich srdce prokláto kolíkem. No a kdo by to řekl, že leckteří tehdejší významní umělci si přivydělávali malováním proticikánských tabulích, rozvěšovaných na přístupových cestách do měst, kam měli tito nevítaní kočovníci vstup zakázán?

Doufám, že všechno klapne a brzy si budu nechávat podepsat další vítané publikace o našem regionu a jeho historii.

Pokud knihu Tulákům Jetřichovicka ještě nemáte, dobře se podívejte, kde se za kolik prodává

Plánované dva díly nové knihy

Trestní právo (nejen) středověku

Trest pro smilníky a cizoložce

Jeden z obrázků, který měl odradit kočovníky od vstupu do měst