weby pro nejsevernější čechy

I Velký Šenov se dočkal starosty

Po průtahu způsobeném podáním protestu proti průběhu voleb, který ovšem krajský soud zamítl v plném znění, proběhlo i ve Velkém Šenově ustavující zastupitelstvo, které zvolilo vedení města. Řídce zaplněný sál takzvaného klubu mladých mohl sledovat jednání, při kterém šlo všechno jako na drátkách. Starostou a místostarostka jsou stejní lidé jako v minulém volebním období, tedy pan Vladimír Vykoukal a paní Kamila Frusová.

Všechna úvodní hlasování naznačila, jak budou probíhat i další zastupitelstva. Bezzubá opozice je celkem bez šance.

Zastupitelé, kteří byli zvoleni za ČSSD navíc odstupují ze zastupitelestva, takže nakonec není vůbec jasné, kolik a kteří v něm budou zasedat.

Starosta města Vykoukal v nástupní řeči zmínil priority: udržet v rukou města vodu a vodní zdroje, údržbu městských bytů, zlepšení úrovně komunikací a nezadlužení obce.

Návrh nově zvolené zastupitellky Lenky Vopatové, aby se zastupitelé v následujícím období zřekli všech odměn, zastupitelstvo zamítlo.