weby pro nejsevernější čechy

Jen říci „NE“ slučování

Ve výběžku se toho děje poslední dobou dost, my jsme se ale pro jednou rozhodli posunout hranice toho internetového o kus dál. Českou Kamenicí teď hýbe věc, kterou si už prošel Varnsdorf, ale Rumburk se jí ještě ubránil – slučování škol. A jelikož studenti k takovým věcem nejsou lhostejní, jali se uspořádat demonstraci.
Už čtvrt hodiny před začátkem se odpůrci slučování Gymnázia a Základní školy T.G.Masaryka v České Kamenici začali srocovat před objektem, kde právě Gymnázium sídlí. A proč píši objekt, a ne jednoduše škola? Vysvětlení je prosté, zdejší Gymnázium totiž sídlí v budově Domu Kultury, což je trochu netradiční záležitost. Každopádně lidí přibývalo, objevila se i Česká televize a ve dvě hodiny uchopil megafon Matěj Čunát, jeden z hlavních organizátorů demonstrace, aby celou akci zahájil.

Po pár úvodních slovech se celá skupina, čítající asi 150 lidí (převážně studentů Gymnázia), vydala na protestní pochod směrem k náměstí. Přípravu nikdo z příchozích nepodcenil, takže každý druhý člověk měl nad hlavou transparent nebo v puse píšťalku, přehlédnutí téhle masy opravdu nebylo možné.  Cílem pochodu bylo samo náměstí, přesněji prostor před městským úřadem.

Prvním, co bylo na improvizovaném pódiu vidět, byla scénka, kdy si nejspíše místní studentky dělaly legraci z pana Martina Hrušky, starosty města Česká Kamenice. Poté předstoupili pořadatelé, aby všechny přítomné seznámili s problémem. Ve stručnosti se vám pokusím celou záležitost přiblížit.

Zastupitelstvo města schválilo 6.6. sloučení místního Gymnázia se Základní školou T.G.Masaryka. Nově vzniklá škola by měla nést název ,,Masarykova akademie České Kamenice“. Důvody, proč by mělo být sloučení přínosné, jsou velmi těžko vyhledatelné, protože každý hází pomyslný horký brambor dál. Zastupitelstvo se odkazuje na doporučení Rady města, která však přihlédla k doporučení pracovní skupiny pro školskou oblast. Členy této skupiny jsou zastupitelé města spolu s řediteli obou školních subjektů. Když se prokousáme přes všechny tyto doporučení, dostaneme se k vyjádření, kde se píše, že hlavními důvody pro slučování je nedostatek financí a úbytek žáků na obou školách.

Teď dále k samotné demonstraci. Bylo vidět, že pořadatelé celou událost neberou na lehkou váhu, protože si připravili různá finanční srovnání (kolik město dává do jakého odvětví kontra provoz škol), dokonce spolu s lidmi, co školství rozumí, vytvořili plán, jakým by se mělo Gymnázium ubírat. Za to klobouk dolů.

Na podporu Gymnázia promluvili jak samotní studenti, tak i učitelka z Gymnázia nebo Jiří Čunát, ředitel Biskupského gymnázia Varnsdorf. Slyšeli jsme sice, že proti slučování je i sama základní škola, jenže žáků z této instance zde bylo nanejvýš dvacet. Zvláštní.

Za město promluvil člen rady města, neboť pan starosta měl dovolenou. Ve svém projevu vlastně jen opakoval, co všichni věděli – město má na slučování enormní zájem, hlavně z finančních důvodů. Bylo by zajímavé slyšet ředitele obou zúčastněných škol, ale bohužel, nikdo takový se nedostavil. Paní Ivana Mastíková, ředitelka Gymnázia, je celkově velmi rozporuplná osoba. Ve vyjádření ke slučování uvedla, že by škola jen tak tak naplnila stavy, ale naplnila, takže její chod by nebyl problém. Celé vyjádření vyznělo v tom smyslu, že se staví ostře proti. Jenže když se vrátíme k pracovní skupině, která slučování doporučila, tak právě paní Mastíková je její členkou. Dokonce jsem od jednoho ze studentů vyslechl názor, že ona je hlavní kámen úrazu, že ona se neumí o školu postarat a  bere tyto věci na lehkou váhu.

Tři čtvrtě hodiny trvaly plamenné řeči, poté organizátoři shromáždění rozpustili a zřejmě byli domluvení i s počasím, neboť když už jsme frčeli domů, auto začal zkrápět déšť. Snad to nebylo znamení, že celá akce byla jen marnost. Rada města se sice nechystá usnesení zrušit, ještě k tomu chce zachovat hlavně čtyřleté studium na Gymnáziu, ale Kameničtí se ještě nevzdávají, už teď plánují další demonstraci, která by měla proběhnout během prázdnin. Za sebe jim držím palce.

foto: Jakub Trmal

 

Tagy